Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2023
Zmluva o poskytovanie produktu 140-0007-Doména II.úrovne registrácie a prevádzky
DOM-03-12-2022-SK
2,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Malé Leváre
19. Január 2023
Zmluva vytvorení webových stránok
SOD-03-12-2022-SK
1 790,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Malé Leváre
19. Január 2023
Zmluva o prevádzke webového sídla
SOP-03-12-2022-SK
40,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Malé Leváre
19. Január 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov
ZS-03-12-2022-SK
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Malé Leváre
19. Január 2023
Licenčná zmluva - Enex
30/12/2022
300,00 € eSYST, s.r.o. Obec Malé Leváre
19. Január 2023
Licenčná zmluva - Prolex
30/12/2022-1
300,00 € eSYST, s.r.o. Obec Malé Leváre
3. Január 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/732, 733
3/1/23
404,88 € Igor Pobeha Obec Malé Leváre
21. December 2022
Mandátna zmluva
09/12/2022
4 400,00 € TENDER GROUP s.r.o. Obec Malé Leváre
21. December 2022
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom k zmluve č.: S031100019
07/12/2022
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Malé Leváre
20. December 2022
Zmluva o spolupráci
16/12/2022
0,00 € Citrón s.r.o. Obec Malé Leváre
15. December 2022
Kúpna zmluva
13/12/2022
65 046,00 € Ing. Linda Slezáková, Ing. Jana Marošová Obec Malé Leváre
13. December 2022
Kúpna zmluva
12/12/2022
0,00 € Ing. Ingrid Holomáňová ; MUDr. Július Urban Obec Malé Leváre
9. December 2022
Aktivačný formulár kominukačného systému Munipolis
10/11/2022
Doplnená
990,00 € Munipolis Obec Malé Leváre
9. December 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti - bufet
1/11/2022
720,00 € A.J.s.r.o. Obec Malé Leváre
2. December 2022
Zmluva o dielo
17/11/2022
80,00 € Edusteps Obec Malé Leváre
30. November 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
28/11/2022
461,00 € MgA. Eva Martiniak Obec Malé Leváre
30. November 2022
Dohoda č.22/02/010/13
29/11/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky Obec Malé Leváre
9. November 2022
Zmluva o nájme C1-0382BR Malé Leváre
09/11/2022
1 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
27. Október 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/631,, 5680/632, 5680/636
27/10/2022
481,20 € Ing. Jaromír Algayer Obec Malé Leváre
27. Október 2022
Zmluva o inzercii 10 122 0235
26/10/2022
425,88 € REGIONPRESS, s.r.o Obec Malé Leváre