Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Zmluva o dielo č. zmluvy zhotoviteľa Z24-013-0032 (Autobusová zastávka
100/2023
20 638,60 € Swietelsky - Slovakia spol. s. Obec Malé Leváre
22. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 24-013-0032 (Autobusová zastávka - Ci
103/2023
0,00 € Swietelsky - Slovakia spol. s. Obec Malé Leváre
22. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 24-013-0019 (Autobusová zastávka - Ci
102/2023
0,00 € Swietelsky - Slovakia spol. s. Obec Malé Leváre
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Malé Leváre (Dobudovanie k
101/2023
149 391,29 € Združenie obcí Enviropark Pomo Obec Malé Leváre
20. December 2023
Municipálny úver - Univerzál, Zmluva o úvere č. 17/003/19, dodatok č.
98/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
18. December 2023
Zmluva o termínovam úvere č. 17/004/23
96/2023
160 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
18. December 2023
Zmluva o zriadení záložného páva na pohľadávky z účtu v banke č. 17/00
97/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
12. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo dom
95/2023
0,00 € ZSE Energia Obec Malé Leváre
5. December 2023
Dohoda č. 23/02/010/6 o pomoci v hmotnej núzdi a o zmene a doplnení ni
93/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a Obec Malé Leváre
1. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 11.6.2021
91/2023
459,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
1. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 21.5.2018
92/2023
359,50 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
28. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo dom
89/2023
0,00 € ZSE Energia Obec Malé Leváre
28. November 2023
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinnosti vlastníka v súvislosti s
90/2023
30 000,00 € MOSRZ Malé Leváre-Veľké Leváre Obec Malé Leváre
23. November 2023
Kúpna zmluva
88/2023
980,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
20. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
87/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
16. November 2023
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri realizácií Pro
86/2023
38 500,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
15. November 2023
Vybrané údaje z informačného systému katastra nehnuteľností
85/2023
0,00 € Geodetický a kartografický úst Obec Malé Leváre
10. November 2023
Nájom poľnohosp.pôdy celková výmera 383070 m2 (viď. príloha)
84/2023
5 974,48 € Obec Malé Leváre Morava AGRO s.r.o.
9. November 2023
Kúpna zmluva parc. 11839/5 vo výmere 101
80/2023
1,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
9. November 2023
Nájomná zmluva, pozemok na poľnohospodárske účely
81/2023
195,05 € Obec Malé Leváre Jurkovič Štefan