Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zabezpečenie odbornej praxe žiakov IV.ročníka Obchodnej akadémie
61/2023
0,00 € Obchodná akadémia Obec Malé Leváre
21. September 2023
Zmluva o inzercii č.10 123 0180- Malacko č.38/2023
60/2023
123,12 € REGIONPRESS, s.r.o. Obec Malé Leváre
21. September 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej 25.5.2018
59/2023
196,40 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
21. September 2023
Kúpna zmluva- parc.č. 5680/819 o výmere 22 m2
58/2023
2 200,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
11. September 2023
Odborná prax v rozsahu 15 pracovných dní
55/2023
0,00 € Stredná odborná škola podnikan Obec Malé Leváre
6. September 2023
Podmínky poskytování servisních služeb Fireport
54/2023
13,00 € FRP Services, s.r.o. Obec Malé Leváre
2. August 2023
"Čerstvé hlavičky" - Kaufland
46/2023
0,00 € Kaufland Slovenská republika v Obec Malé Leváre
18. August 2023
"SA-Malé Leváre, Pri ihrisku- VNK,TS,NMK" - parc.č.4983/4
53/2023
1,00 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
17. August 2023
PC zostava na plnenie prac.činností na matričných úradoch
51/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Obec Malé Leváre
17. August 2023
Malé Leváre 11261 VO - verejné osvetlenie
52/2023
213,30 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
15. August 2023
Riešenie migračných výziev v obci Malé Leváre
50/2023
44 200,00 € Ministerstvo investícií, regio Obec Malé Leváre
8. August 2023
prenájom pozemku parc.č. 5680/747 o výmere 1438 m2
49/2023
1 417,84 € Obec Malé Leváre Alexandra & Barbora s.r.o.
4. August 2023
prenájom pozemku parc.č. 5680/754, o výmere 564 m2
48/2023
509,80 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
2. August 2023
plánovaná stavba "SA A1 Malé LeváreVN467, VNK, TS, NNK"- 12570/2
47/2023
58,00 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
21. Júl 2023
Doplnkové dôchodkové sporenie- zmluva č. 120002976
45/2023
0,00 € UNIQA d.d.s.,a.s. Obec Malé Leváre
19. Júl 2023
prenájom pozemku parc.č. 5680/778 o výmere 20 m2, parc.č. 5680/823 o v
42/2023
219,20 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
19. Júl 2023
prenájom pozemku parc.č. 5680/777 o výmere 31m2, parc.č. 5680/822 o vý
43/2023
185,19 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
19. Júl 2023
novoutvorená parcela č.5680/479 diel č.1 o výmere 10 m2
44/2023
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
18. Júl 2023
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie - Územbný plán obce Malé Levá
41/2023
6 000,00 € A.R.CH.s.r.o. Obec Malé Leváre
14. Júl 2023
prenájiom pozemku parc.č.5680/804 o výmere 15m2, parc.č. 5680/805 o v
40/2023
68,44 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba