Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2022
Zmuva o prenájme nebytových priestorov - telocvičňa
24/10/2022
15,00 € Základná škola Gajary Obec Malé Leváre
19. Október 2022
Kúpna zmluva
03/10/2022
3 300,00 € Dušan Oravec, Mgr. Jana Oravcová Obec Malé Leváre
19. Október 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/787
03/10/2022-1
255,90 € Dušan Oravec, Mgr. Jana Oravcová Obec Malé Leváre
19. Október 2022
Kúpna zmluva
18/10/2022
64 320,00 € Jaroslava Somorovská, Peter Somorovský Obec Malé Leváre
13. Október 2022
Zmluva o bežnom účte
13/10/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
11. Október 2022
Kúpna zmluva
10/10/2022
70 440,00 € Milan Prevaj Obec Malé Leváre
11. Október 2022
Kúpna zmluva
10/10/2022-1
8 300,00 € MUDr. Norbert Obetko, MUDr. Ida Obetková Obec Malé Leváre
3. Október 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/730
3/10/2022
630,56 € Pavol Juračka, JUDr. Jana Juračková Obec Malé Leváre
30. September 2022
Kúpna zmluva
30/9/2022
126 960,00 € Kvetoslava Šedivá Obec Malé Leváre
30. September 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/772
30/9/2022-1
354,46 € Mgr. Patrik Černý Obec Malé Leváre
29. September 2022
Kúpna zmluva
28/09/2022-4
0,00 € Rajo s.r.o. Obec Malé Leváre
29. September 2022
Rámcová kúpna zmluva
28/08/2022-5
0,00 € Rajo s.r.o. Obec Malé Leváre
29. September 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/656
28/9/2022-4
Doplnená
94,64 € Peter Jánoš Obec Malé Leváre
28. September 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/507, 5680/508, 5680/509
28/9/2022
36,12 € Stanislav Abel, Rudolf Abel Obec Malé Leváre
28. September 2022
Zmuva o nájme nehnuteľnstí - parc.č. 5680/734
28/9/2022-1
18,06 € Stanislav Abel, Rudolf Abel Obec Malé Leváre
28. September 2022
Kúpna zmluva
28/9/2022-2
2 100,00 € Ing. Rastislav Boča Obec Malé Leváre
28. September 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/786
28/9/2022-3
137,15 € Ing. Rastislav Boča Obec Malé Leváre
28. September 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
28/09/2022
0,00 € SP Company, s.r.o. Obec Malé Leváre
27. September 2022
Príloha č.1 k zmluve
príloha číslo 1 k Zmluve č.ZSE1009201501
0,00 € ENVI-PAK Obec Malé Leváre
27. September 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/780
20/9/2022
260,00 € DHF, s.r.o. Obec Malé Leváre