Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
35/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
3. Apríl 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovou
36/2024
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
15/2024
9 000,00 € Športový klub 1928 Malé Leváre Obec Malé Leváre
2. Apríl 2024
zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2024/NAF22 "Stromoradie pr
16/2024
1 400,00 € Nadácia EPH Obec Malé Leváre
2. Apríl 2024
zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2024/NAF23 "Nafta chráni ž
17/2024
1 500,00 € Nadácia EPH Obec Malé Leváre
13. Marec 2024
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK15/2024
14/2024
0,00 € AD HOC Malacky Obec Malé Leváre
11. Marec 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
9/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
11. Marec 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
13/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
11. Marec 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
12/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
11. Marec 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
11/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
11. Marec 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
10/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
28. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 1/2024 - oceľový odpad
7/2024
0,00 € KBZ s.r.o. Obec Malé Leváre
28. Február 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
8/2024
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
22. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - zmena účas
5/2024
45,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
22. Február 2024
Dohoda o splátkach kúpnej ceny za zariadenie
6/2024
32,29 € Orange Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
19. Február 2024
zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť det
4/2024
0,00 € Mesto Malacky (OVM) Obec Malé Leváre
2. Február 2024
Zmluva o nájme hnuteľnej veci - zariadenie malotraktora FOTOM EUROPAD
3/2024
500,00 € Seniorské informačné centrum O Obec Malé Leváre
26. Január 2024
Zmluva o dielo - Detské inkluzívne ihrisko RODINKA
2/2024
38 166,79 € Jozef Kliský, akad.sochár Obec Malé Leváre
25. Január 2024
Dodatok č, 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančné príspevku č.
1/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regio Obec Malé Leváre
22. December 2023
Zmluva o dielo č. zmluvy zhotoviteľa Z24-013-0019 (Autobusová zastávka
99/2023
23 701,02 € Swietelsky - Slovakia spol. s. Obec Malé Leváre