Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2023
o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
39/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Malé Leváre
11. Júl 2023
prenájom pozemku par.č.5680/784
38/2023
381,75 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
11. Júl 2023
novoutvorená parcela č. 5680/785 o výmere 8 m2
37/2023
1 200,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
3. Júl 2023
novoutvor.parc.č. 5680/570 diel 2 o výmere 3 m2, parc.č. 5680/570 diel
35/2023
1 200,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
3. Júl 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvirenej dňa 21.3.2018
36/2023
371,28 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
28. Jún 2023
plánovaná stavba "SA A1 Malé LeváreVN467, VNK, TS, NNK"
33/2023
58,00 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
28. Jún 2023
Plánovaná stavba "SA_A1 Malé Leváre VN 467, VNK, TS, NNK"
34/2023
17,60 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
27. Jún 2023
novoutvorená parcela č.720/5 o výmere 124 m2
32/2023
250,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
26. Jún 2023
prenájom pozemku parc.č.5680/801 o výmere 666 m2
31/2023
575,22 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
23. Jún 2023
prenájom pozemku parc.č.5680/792 o výmere78 m2, parc.č. 5680/793 o vým
30/2023
242,52 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
22. Jún 2023
Prenájom pozemku par.č. 5680/802 o výmere 654 m2
29/2023
599,94 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
19. Jún 2023
pozemok na umiestnenie stánku s rýchlym občerstvením- parc.č. 5680/341
28/2023
1 000,00 € Obec Malé Leváre STAVKO J&J, s.r.o.
13. Jún 2023
novoutvorená parcela č.5680/479 diel č.1 o výmere 10 m2
25/2023
1 000,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
13. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 14.7.2017
26/2023
245,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
13. Jún 2023
LOKA CHATY 5680/322 - bufet na pláži
27/2023
0,00 € ZSE Energia Obec Malé Leváre
7. Jún 2023
č.2023/NAF022
24/2023
1 400,00 € Nadácia EPH Obec Malé Leváre
6. Jún 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 10.10.2022
23/2023
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
2. Jún 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie- obec Malé Leváre
21/2023
0,00 € Združenie obcí Enviropark Pomo Obec Malé Leváre
2. Jún 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie- obec Malé Leváre
21/2023
0,00 € Združenie obcí Enviropark Pomo Obec Malé Leváre
2. Jún 2023
"Revitalizácia zastávk PAD" - parc.č. 2057/10, k.ú. Malé Leváre
22/2023
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre