Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Kúpna zmluva- parc.č.11289/2 o výmere 12 m2
20/2023
1 000,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
17. Máj 2023
Malé Leváre 5003/4
18/2023
273,02 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
17. Máj 2023
Malé Leváre 636/000
19/2023
273,02 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
15. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení bezplatnej odbornej praxe žiakov 3.ročníka študi
17/2023
0,00 € Stredná odborná škola podnikan Obec Malé Leváre
12. Máj 2023
Malé Leváre 11888/1
16/2023
273,05 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
4. Máj 2023
Malacko 18/2023
15/2023
123,12 € REGIONPRESS, s.r.o. Obec Malé Leváre
3. Máj 2023
Prístavba a nadstavba materskej školy
13/2023
250 115,60 € m-plan s.r.o. Obec Malé Leváre
3. Máj 2023
Výstavba altánku
14/2023
25 576,96 € m-plan s.r.o. Obec Malé Leváre
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme nehnuteľností- lodenica
12/2023
500,00 € Obec Malé Leváre Lodenica Rudava, občianske zdr
27. Marec 2023
Zabezpečenie odbornej praxe žiakov III.ročníka Obchodnej akadémie
11/2023
0,00 € Obchodná akadémia Obec Malé Leváre
23. Marec 2023
Kolektívna zmluva
10/2023
0,00 € ZO SLOVES pri Obecnom úrade Mo Obec Malé Leváre
20. Marec 2023
Dohoda o ukončení zmluvy - multif.ihrisko
9/2023
0,00 € Pôdohospodárska platobná agent Obec Malé Leváre
15. Marec 2023
CVČ Malacky
8/2023
9,85 € Mesto Malacky Obec Malé Leváre
10. Marec 2023
Dodatok č. 1 k NZ zo dňa 4.1.2021
6/2023
244,10 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
10. Marec 2023
p.č.637/56
7/2023
1 540,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
6. Marec 2023
Malacko 08,09/2023
5/2023
126,72 € REGIONPRESS, s.r.o. Obec Malé Leváre
28. Február 2023
Kúpna zmluva
28/2/2023
1 180,00 € Rudolf Volek Obec Malé Leváre
2. Február 2023
Zmluva o inzercii 10 123 0028
1/2/2023
126,72 € REGIONPRESS, s.r.o Obec Malé Leváre
2. Február 2023
Zmluva č.5/2023 o prenájme nebytových priestorov
19/1/2023
25,00 € Základná škola Gajary Obec Malé Leváre
2. Február 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci
1/2/2023-1
500,00 € Seniorské informačné centrum O.Z. Obec Malé Leváre