Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ Malé Leváre-Schodolez
75/2023
2 629,00 € MANUS Prostějov spol. s r.o. Obec Malé Leváre
18. Október 2023
Obstaranie materiálno-technického vybavenie MŠ Malé Leváre - spotrebič
74/2023
3 745,20 € RM Gastro - JAZ s.r.o. Obec Malé Leváre
18. Október 2023
Obstaranie materiálno-technického vybavenie MŠ Malé Leváre - Vyb.jedál
73/2023
1 835,85 € RM Gastro - JAZ s.r.o. Obec Malé Leváre
18. Október 2023
Revitalizácia ihriska - herné prvky, MŠ Malé Leváre
72/2023
10 560,00 € FLORA SERVIS GROUP s.r.o. Obec Malé Leváre
18. Október 2023
Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ Malé Leváre - nábytok
71/2023
3 726,10 € NOMIland, s.r.o. Obec Malé Leváre
12. Október 2023
novoutvor.pozemkypodľa GP č.9/2023
70/2023
480,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
7. Október 2023
Zmluva o nájme parc. č. 5680/810
64/2023
525,06 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
7. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty k. účtu 32 8922 7022/5600
66/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
7. Október 2023
Nájom RO parcela č. 5680/342
69/2023
385,66 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
7. Október 2023
Kúpna zmluva parc.č. 10145,10480,10481
68/2023
1,00 € AGRO R, s.r.o. Obec Malé Leváre
7. Október 2023
Kúpna zmluva parc. č. 11259/26
67/2023
1,00 € AGRO R, s.r.o. Obec Malé Leváre
7. Október 2023
Zmluva o bežnom účte č. SK43 5600 0000 0032 8922 7022
65/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
28. September 2023
DOdatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej 28.9.2017 - zmena nájomcu
62/2023
0,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
28. September 2023
Zmluva o pôžičke
63/2023
15 000,00 € Dolné Záhorie Obec Malé Leváre
22. September 2023
Zabezpečenie odbornej praxe žiakov IV.ročníka Obchodnej akadémie
61/2023
0,00 € Obchodná akadémia Obec Malé Leváre
21. September 2023
Zmluva o inzercii č.10 123 0180- Malacko č.38/2023
60/2023
123,12 € REGIONPRESS, s.r.o. Obec Malé Leváre
21. September 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej 25.5.2018
59/2023
196,40 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
21. September 2023
Kúpna zmluva- parc.č. 5680/819 o výmere 22 m2
58/2023
2 200,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
11. September 2023
Odborná prax v rozsahu 15 pracovných dní
55/2023
0,00 € Stredná odborná škola podnikan Obec Malé Leváre
6. September 2023
Podmínky poskytování servisních služeb Fireport
54/2023
13,00 € FRP Services, s.r.o. Obec Malé Leváre