Centrálny register zmlúv

Obec Vrbovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov_Obec Vrbovce_P.Kotus
2024/11
90,00 € Obec Vrbovce Peter Kotus
27. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov_Obec Vrbovce_Jakub Mocko
2024/08
60,00 € Obec Vrbovce Jakub Mocko
23. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezp.systému financovania triedeného zberu
2024/06
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Vrbovce
20. Február 2024
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore
2024/05
0,00 € Topset Solutions s.r.o. Obec Vrbovce
31. Január 2024
Zmluva o nájme bytu_obec Vrbovce_Štefková
2024/04
0,00 € Obec Vrbovce Nikola Štefková
15. Január 2024
Darovacia zmluva_obec Vrbovce_MV SR
2024/03
0,00 € SR zastúpená MV SR Obec Vrbovce
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie_Vrbovce_Ministerstvo financií SR
2024/02
6 400,00 € Ministerstvo financií SR Obec Vrbovce
21. December 2023
Kúpna zmluva_V. Klimek_S-Klimeková
2023/88
4 347,00 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce
21. December 2023
Kúpna zmluva_D. Opluštilová
2023/87
5 307,20 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce
20. December 2023
Zmluva o nájme priestorov
2023/86
0,00 € Obec Vrbovce Správa ciest TSK
19. December 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení VB_Obec Vrbovce_V.Klimek
2023/85
0,00 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce
18. December 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení VB_Obec Vrbovce_J.Kocka
2023/82
0,00 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce
18. December 2023
Kúpna zmluva_Obec Vrbovce_Ing. M.Mareček-Kolibiský_Bc. D. Dulová
2023/81
18 699,00 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce
18. December 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení VB_Obec Vrbovce_P.Kocka
2023/83
0,00 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce
18. December 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení VB_Obec Vrbovce_J.J.Hinca
2023/84
0,00 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce
15. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
2023/80
300,00 € Prvá Európska konzultačná s.r.o. Brezová pod Bradlom Obec Vrbovce
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu_obec Vrbovce_Rehovič
2023/74
133,00 € Obec Vrbovce Ladislav Rehovič
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu_obec Vrbovce_Klvačová
2023/73
198,45 € Obec Vrbovce Anna Klvačová
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu_obec Vrbovce_Zonová
2023/79
262,60 € Obec Vrbovce Kristína Zonová
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu_obec Vrbovce_Jozéfková
2023/78
150,40 € Obec Vrbovce Anna Jozéfková