Centrálny register zmlúv

Obec Vrbovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o aktual.programov,licenč.zml._obec Vrbovce_Topset Solutions s.r.o. Stupava
2023/14
0,00 € Topset Solutions s.r.o. Obec Vrbovce
7. Február 2023
Kúpna zmluva obec Vrbovce_A.Jelínková_Z.Klčová_J.Horňáková_P.Horňák
2023/12
1 809,01 € Anna Jelínková Obec Vrbovce
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku_obec Vrbovce_KR MAS Myjava
2023/13
0,00 € Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina Obec Vrbovce
1. Február 2023
Darovacia zmluva_obec Vrbovce_NsP Myjava
2023/11
300,00 € Obec Vrbovce Nemocnica s poliklinikou Myjava
31. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve na výkon zhodnocovania odpadu_Obec Vrbovce_Hermet spol. s.r.o.
2023/09
0,00 € Hermet spol s.r.o. Obec Vrbovce
31. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo_Obec Vrbovce_Brantner Slovakia s.r.o.
2023/10
0,00 € Brantner Slovakia s.r.o. Obec Vrbovce
27. Január 2023
Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žumpy
2023/08
0,00 € Ján Bičian Obec Vrbovce
17. Január 2023
Dohoda o doplatku k úhrade za poskyt.soc.službu_obec Vrbovce_Zar.pre seniorov Mokrý Háj
2023/07
115,00 € Zariadenie pre seniorov Obec Vrbovce
12. Január 2023
Zmluva o nájme bytu_obec Vrbovce_Minárčiná
2023/06
0,00 € Obec Vrbovce Miroslava Minárčiná
12. Január 2023
Kúpna zmluva obec Vrbovce_Ing. Pavol Pálka
2023/05
0,00 € Ing. Pavol Pálka Obec Vrbovce
12. Január 2023
Kúpna zmluva obec Vrbovce_Ing. Pavol Pálka
2023/03
0,00 € Ing. Pavol Pálka Obec Vrbovce
10. Január 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutia ubytovania odídenca
2023/02
0,00 € Chapala Liudmyla Obec Vrbovce
9. Január 2023
Zmluva o nájme bytu_obec Vrbovce_Pavlus
2023/01
0,00 € Pavlus Samuel Obec Vrbovce
2. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve 106/2020_obec Vrbovce_NsP Myjava
22/239
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Myjava Obec Vrbovce
27. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1010192019_obec Vrbovce_KOS Kostolné
22/236
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Obec Vrbovce
23. December 2022
Nájomná zmluva Obec Vrbovce_ 3Ds INTEGRATION s.r.o., Vrbovce
2022/219-02
100,00 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce
21. December 2022
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby_obec Vrbovce_L.I.R.R. s.r.o. Prievidza_ZŠ Vrbovce-oprava strechy
22/155-04
200 244,44 € L.I.R.R. s.r.o Obec Vrbovce
21. December 2022
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby_obec Vrbovce_L.I.R.R. s.r.o. Prievidza_ZŠ Vrbovce telocvičňa-oprava strechy
22/156-05
106 818,19 € L.I.R.R. s.r.o Obec Vrbovce
12. December 2022
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vrbovce
2022/105
50 457,94 € VKS ELTO s.r.o. Obec Vrbovce
9. December 2022
Zmluva o nájme bytu_obec Vrbovce_Jozéfková
2023Joz
0,00 € obec Vrbovce Obec Vrbovce