Centrálny register zmlúv

Obec Vrbovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve_obec Vrbovce_3W Slovakia s.r.o. Melčice
2023/54
28,80 € 3W Slovakia s.r.o. Obec Vrbovce
3. August 2023
Zmluva o dielo_Obec Vrbovce_CS, s.r.o., Trnava
2023/53
68 596,93 € CS, s.r.o Obec Vrbovce
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Obec Vrbovce_AGRA s.r.o, Martin
2023/52
12 957,00 € AGRA s.r.o Obec Vrbovce
21. Júl 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení VB_Obec Vrbovce_J.Blažek
2023/51
0,00 € Obec Vrbovce Ján Blažek
20. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 15.12.2022_oprava strechy telocvičňa ZŠ
2023/50
115 508,58 € L.I.R.R. s.r.o Obec Vrbovce
19. Júl 2023
Zmluva o spolupráci_obec Vrbovce_NATUR-PACK a.s. Bratislava
2023/49
0,00 € Obec Vrbovce NATUR-PACK a.s.
18. Júl 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení VB_Obec Vrbovce_V.Klimek
2023/48
0,00 € Obec Vrbovce Vladislav Klimek
13. Júl 2023
Dodatok č.1 ku KZ_Obec Vrbovce_J. Valášek_P. Chalupa_J Kramár
23/45
0,00 € J.Valášek, P.Chalupa, J.Kramár Obec Vrbovce
13. Júl 2023
Dodatok č. 2 k PZ 2406859555_obec Vrbovce_Generali poisťovňa a.s. Bratislava
2023/47
0,00 € Generali poisťovňa a.s. Obec Vrbovce
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo z 25.11.2022_obec Vrbovce_VKS ELTO s.r.o. Senica
2023/46
0,00 € VKS ELTO s.r.o. Obec Vrbovce
26. Jún 2023
Kúpna zmluva_Obec Vrbovce_M.Vojtková
23/44
1 080,00 € Obec Vrbovce M.Vojtková
15. Jún 2023
Podnájomná zmluva Obec Vrbovce_D.Beblavý_M.Kramár
23/43
10,00 € Martin Kramár Obec Vrbovce
14. Jún 2023
Zmluva po poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/91
2023/42
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Vrbovce
13. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP_obec Vrbovce_MIRRI SR Bratislava_riešenie migračných výziev
2023/41
192 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Vrbovce
13. Jún 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi_Obec Vrbovce_NATUR-PACK a.s.
23/40
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Vrbovce
6. Jún 2023
Kúpna zmluva_J.Horňáková_Z.Kavická_J.Jediný
23/39
40 188,00 € J.Hornáková, Z.Kavická, J.Jediný Obec Vrbovce
5. Jún 2023
Kúpna zmluva_J.Valášek_P.Chalupa_J.Kramár
23/38
4 460,00 € Pavol Chalupa, Ján Kramár, Ján Valášek Obec Vrbovce
2. Jún 2023
Zámenná zmluva_Obec Vrbovce_Martin Filuš
23/37
0,00 € M.Filuš Obec Vrbovce
1. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB č. 23/032
2023/34
2 698,76 € Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o. Obec Vrbovce
1. Jún 2023
Kúpna zmluva_obec Vrbovce_AGRA s.r.o. Martin_traktor a čelný nakladač
2023/35
93 044,40 € AGRA s.r.o. Obec Vrbovce