Centrálny register zmlúv

Obec Vrbovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
Kúpna zmluva_obec Vrbovce_ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Tr.Teplice_veľkoob.kontajnery
2023/36
19 908,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Obec Vrbovce
17. Máj 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie PD_obec Vrbovce_KubisArchitekti s.r.o. Borinka
2023/33
0,00 € KubisArchitekti s.r.o. Obec Vrbovce
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služieb+ Zmluva o sprostr.spracovania OÚ
2023/32
0,00 € Euro Dotácie a.s. Obec Vrbovce
4. Máj 2023
Zmluva o bežnom účte na dotácie
2023/31
0,00 € Obec Vrbovce VÚB Banka, a.s.
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie_obec Vrbovce_Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava
2023/29
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vrbovce
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie_obec Vrbovce_Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava
2023/30
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vrbovce
19. Apríl 2023
Kúpna zmluva obec Vrbovce_Ing. Pavol Valúch
2023/27
522,60 € Ing. Pavol Valúch Obec Vrbovce
19. Apríl 2023
Dohoda č.23/10/054/71_Obec Vrbovce_ÚPSVaR NMn.V_§ 54
2023/26
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Vrbovce
19. Apríl 2023
Zmluva_Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
2023/28
20,00 € Komunálna poisťovňa Obec Vrbovce
12. Apríl 2023
Zmluva o poskyt.služieb_obec Vrbovce_ISA projekta s.r.o. Brezová p.B_migračná kríza
2023/25
300,00 € ISA projekta s.r.o. Obec Vrbovce
12. Apríl 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutia ubytovania odídenca
2023/23
0,00 € Obec Vrbovce Chapala Liudmyla
12. Apríl 2023
Zmluva o poskyt.služieb_obec Vrbovce_ISA projekta s.r.o. Brezová p.B_technika OH
2023/24
500,00 € ISA projekta s.r.o. Obec Vrbovce
28. Marec 2023
Zmluva o poskyt.služieb_obec Vrbovce_ISA projekta s.r.o. Brezová p.B_Obnova ZŠ s MŠ Vrbovce
2023/22
0,00 € ISA projekta s.r.o. Obec Vrbovce
27. Marec 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému financovania TZ_obec Vrbovce_NATUR-PACK Ba
2023/21
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Vrbovce
8. Marec 2023
Zmluva o dielo_Obec Vrbovce_Ľuboš Krček, Sobotište
2023/20
24 347,48 € Ľuboš Krček Obec Vrbovce
17. Február 2023
Zmluva o umiestnení mob.kontaj. pre zber jedlých olejov a tukov_obec Vrbovce_MEROCO a.s. Leopoldov
2023/19
0,00 € MEROCO a.s. Obec Vrbovce
14. Február 2023
Darovacia zmluva _Obec Vrbovce_ZRPŠ pri ZSsMS Vrbovce
2023/18
100,00 € Obec Vrbovce/ZRPŠ pri ZSsMS Vrbovce Obec Vrbovce
13. Február 2023
Dohoda č.22/10/010/27_Obec Vrbovce_ÚPSVaR NMn.V_§ 10
2023/16
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Vrbovce
13. Február 2023
Dohoda č.22/10/012/16_Obec Vrbovce_ÚPSVaR NMn.V_§ 12
2023/17
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Vrbovce
8. Február 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o aktual.programov_obec Vrbovce_Topset Solutions s.r.o. Stupava
2023/15
0,00 € Topset Solutions s.r.o. Obec Vrbovce