Centrálny register zmlúv

Obec Vrbovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Zmluva o nájme bytu_obec Vrbovce_Gavorníková
2023Gav
0,00 € obec Vrbovce Obec Vrbovce
9. December 2022
Zmluva o nájme bytu_obec Vrbovce_Rehovič
2023Reh
0,00 € obec Vrbovce Obec Vrbovce
9. December 2022
Zmluva o nájme bytu_obec Vrbovce_Zonová
2023Zon
0,00 € obec Vrbovce Obec Vrbovce
9. December 2022
Zmluva o nájme bytu_obec Vrbovce_Klvačová
2023Klv
0,00 € obec Vrbovce Obec Vrbovce
9. December 2022
Zmluva o nájme bytu_obec Vrbovce_Štefek
2023Šte
0,00 € obec Vrbovce Obec Vrbovce
1. December 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve_obec Vrbovce_P. Vojtek
2022/28-01
404,80 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce
1. December 2022
Zmluva o združenej dodávke el._obec Vrbovce_ZSE Energia a.s._byt č. 7 byt.dom 933
9410306525
0,00 € ZSE Energia a.s. Obec Vrbovce
1. December 2022
Zmluva na dodávku plynu_obec Vrbovce_SPP a.s. Ba_byt 7 v byt.dome 933
91407130680
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Vrbovce
1. December 2022
Zmluva o pripojení odberného elektr.zariadenia_byt č. 7 bytový dom 933
122265462
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Vrbovce
1. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena_obec Vrbovce_E. Grygová
2022/144-01
0,00 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce
30. November 2022
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
ZLP-00310140
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Vrbovce
25. November 2022
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena_obec Vrbovce_A.Rezbáriková
2022/197
0,00 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce
24. November 2022
Nájomná zmluva obec Vrbovce_ Lucia Obuchová
2022/210
70,00 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce
11. November 2022
Zmluva o združenej dodávke el._obec Vrbovce_ZSE Energia a.s._byt č. 2 byt.dom 933
9410267368
0,00 € ZSE Energia a.s. Obec Vrbovce
10. November 2022
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena_ umiestnenie NN prípojky_obec Vrbovce_r. Kožíková
2022/182
0,00 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce
25. Október 2022
Zmluva o pripojení odberného elektr.zariadenia_byt č. 2 bytový dom 933
122250850
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Vrbovce
25. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 4.12.2020_obec Vrbovce_P.Chrenka
2022/169
60,00 € obec Vrbovce/P.Chrenka Obec Vrbovce
25. Október 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 28.12.2021_Obec Vrbovce_ARES, spol s.r.o.
2021/188
70,00 € Obec Vrbovce/ARES, spol. s.r.o. Obec Vrbovce
18. Október 2022
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena_ Zmluva o zriadení vecného bremena_obec Vrbovce_E. Grygová
2022/144
0,00 € Obec Vrbovce/E.Grygová Obec Vrbovce
18. Október 2022
Kúpna zmluva obec Vrbovce_P. Vojtek
2022/28
0,00 € Obec Vrbovce/P. Vojtek Obec Vrbovce