Centrálny register zmlúv

Obec Vrbovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu_obec Vrbovce_Minárčiná
2023/72
226,76 € Obec Vrbovce Miroslava Minárčiná
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu_obec Vrbovce_Štefek
2023/77
226,30 € Obec Vrbovce Marián Štefek
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu_obec Vrbovce_Pavlus
2023/75
247,00 € Obec Vrbovce Samuel Pavlus
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu_obec Vrbovce_Gavorníková
2023/76
236,00 € Obec Vrbovce Veronika Gavorníková
30. November 2023
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve
2023/70
0,00 € Generali poisťovňa a.s. Obec Vrbovce
28. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zhotovení a prenajatí internet.stránky
2023/71
0,00 € EWORKS.sk s.r.o. Obec Vrbovce
10. November 2023
Licenčná zmluva
2023/69
0,00 € eSYST s.r.o. Obec Vrbovce
8. November 2023
Dohoda_Obec Vrbovce_Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, NMnV
2023/67
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Vrbovce
8. November 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 006/2018M
2023/68
0,00 € BRANTNER Slovakia s.r.o. Obec Vrbovce
26. Október 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
2023/66
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Vrbovce
25. Október 2023
Kúpna zmluva_Obec Vrbovce_M.Hrivnák
2023/65
21 000,00 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce
20. Október 2023
Nájomná zmluva_Obec Vrbovce_3Ds INTEGRATION s.r.o.
2023/64
0,00 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce
4. Október 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
2023/63
20,00 € Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Obec Vrbovce
22. September 2023
Dohoda o zabezp.podmienok vykonávania AČ
2023/62
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Vrbovce
8. September 2023
Zmluva o havarijnom poistení traktor_Generali a.s. Bratislava_obec Vrbovce
2023/61
1 261,30 € Generali poisťovňa a.s. Obec Vrbovce
6. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o umiest.kontajnerov na zber jed.olejov a tukov_obec Vrbovce_MEROCO s.r.o. Leopoldov
2023/59
0,00 € MEROCO a.s. Obec Vrbovce
31. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
2023/58
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Vrbovce
28. August 2023
Zmluva o vydaní a používaní kval.cert.pre el.pečať_obec Vrbovce_Nár.agentúra pre sieťové a el.služby Bratislava
2023/57
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a el.služby Obec Vrbovce
16. August 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Obec Vrbovce _ Ing. Anna Švábiková
2023/56
0,00 € Ing. Anna Švábiková Obec Vrbovce
16. August 2023
Kúpna zmluva_Obec Vrbovce _Ing. Anna Švábiková
2023/55
10 000,00 € Ing. Anna Švábiková Obec Vrbovce