Centrálny register zmlúv

Obec Vrbovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu zo dňa 5.4.2021 Obec Vrbovce_NATUR PACK, a.s.
2022/149- 2
0,00 € NATUR-PACK, a. s. Obec Vrbovce
21. September 2022
Darovacia zmluva_obec Vrbovce_MV SR_ súpravo pochr.služby pre hasič. jednotky
KRHZ-TN-VO-230-066/2022
0,00 € MV SR Obec Vrbovce
12. September 2022
Dohoda o zrušení a vyp.podielového vlast._obec Vrbovce_SPF Bratislava
01280/2022-PKZP-K40127/22.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Bratislava Obec Vrbovce
31. August 2022
Dohoda o podmienkach poskytnutia a využitia fin.grantu_obec Vrbovce_Nadácia COOP Jednota Bratislava
5
6 000,00 € Nadácia COOP Jednota Ba/obec Vrbovce Obec Vrbovce
19. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie_obec Vrbovce_TSK Trenčín
2022/0544
0,00 € obec Vrbovce Obec Vrbovce
9. August 2022
Zmluva a Dodatok k zmluve Obec Vrbovce_Brantner slovakia s.r.o._vývoz KO
2022
0,00 € Brantner Slovakia s.r.o. Obec Vrbovce
29. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi_Chapala Jeanna
3
0,00 € obec Vrbovce Obec Vrbovce
29. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi_Yuliia Oleshko
2
0,00 € obec Vrbovce Obec Vrbovce
29. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi_Yuliia Oleshko
1
0,00 € obec Vrbovce Obec Vrbovce
29. Júl 2022
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby_obec Vrbovce_L.I.R.R. s.r.o. Prievidza_kotolňa ZŠ
4
0,00 € obec Vrbovce Obec Vrbovce
15. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Mesto Myjava
-CRZ-
0,00 € Obec Vrbovce
13. Jún 2022
Kúpna zmluva obec Vrbovce_Ing. Ján Kavický
-CRZ-
429,00 € Obec Vrbovce
3. Jún 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 15.3.2011_Obec Vrbovce_MUDr. V.Skalická
-CRZ-
311,46 € Obec Vrbovce
3. Jún 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 15.3.2011_Obec Vrbovce_FemiMed s.r.o. (MUDr. P. Garaj)
-CRZ-
24,79 € Obec Vrbovce
31. Máj 2022
Nájomná zmluva Obec Vrbovce _Biotop spol. s.r.o.
-CRZ-
120,00 € Obec Vrbovce
17. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov Obec Vrbovce_MY DENT s.r.o.,
-CRZ-
0,00 € Obec Vrbovce
17. Máj 2022
Dodatok č. 12 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 346/2011/UZ
-CRZ-
0,00 € Obec Vrbovce
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ_obec Vrbovce_DPO SR Bratislava
-CRZ-
0,00 € Obec Vrbovce
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ_obec Vrbovce_DPO SR Bratislava
-CRZ-
0,00 € Obec Vrbovce
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi_Svitlana Samoilenko
-CRZ-
0,00 € Obec Vrbovce