Centrálny register zmlúv

Obec Ľubietová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme pozemku
4/2024
556,61 € Obec Ľubietová Miroslav Filadelfi
31. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 8/2021
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku
729,07 € Obec Ľubietová Fellner Peter
31. Január 2024
Kúpna zmluva
2/2024
2 460,00 € Michal Mandyčevský, ulica Záhradná 636/6, 97655 Ľubietová Obec Ľubietová
31. Január 2024
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru
360,00 € Obec Ľubietová Štefan Lamper
31. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme pozemku
3/2024
5,79 € Obec Ľubietová Martin Lupták
31. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku
Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme pozemku
9,71 € Obec Ľubietová Farma Milko s.r.o.
31. Január 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme pozemku
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme pozemku
25,54 € Obec Ľubietová Ján Kútny, ulica Podlipa 585/51, 97655 Ľubietová
26. Január 2024
Dodatok č. 8
1/2024
123,96 € Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 83103 Bratislava Obec Ľubietová
22. Január 2024
Dodatok č. 3
Dodaok č. 3 k zmluve
660,00 € doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25, 04001 Košice - mestská časť Staré Me Obec Ľubietová
28. December 2023
Zmluva o dielo
50/2023
153 814,60 € RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, 96221 Lieskovec Obec Ľubietová
27. December 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
22 370,40 € LAWEX, spol. s r.o., Sládkovičova 41/2974, 97405 Banská Bystrica Obec Ľubietová
18. December 2023
Zmluva o platobnej karte
49/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Ľubietová
9. December 2023
Kúpna zmluva
48/2023
2 640,00 € Michal Mandyčevský, ulica Záhradná 636/6, 97655 Ľubietová Obec Ľubietová
7. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení Z-BOXu
Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení Z-BOXu
1,00 € Obec Ľubietová Packeta Slovakia, s.r.o.
27. November 2023
Kúpna zmluva
47/2023
500,00 € Obec Ľubietová Ing. Pavel Zajac
7. November 2023
Dodatok č. 1/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie
2 980,00 € Obec Ľubietová FK BANÍK Ľubietová
31. Október 2023
Kúpna zmluva
45/2023
1 040,00 € Obec Ľubietová Miroslav Hajdúch s manželkou
31. Október 2023
Zmluva o vysporiadaní podielového vlastníctva
46/2023
0,00 € Obec Ľubietová Ondrej Mikuláš
26. Október 2023
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
42/2023
2 400,00 € NB Consult s.r.o. Obec Ľubietová
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
43/2023
280,00 € Obec Ľubietová OZ ON-POINT