Centrálny register zmlúv

Mesto Detva

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
724/2023
0,00 € TV 25 s. r. o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
725/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
726/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
757/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
758/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
759/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
760/2023
0,00 € VNET a. s. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
761/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
762/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
4. December 2023
Nájom hrobu č. 52 k hrobovému miestu č. 6/52
720/2023
15,00 € MESTO DETVA Lubomíra Nováková
1. December 2023
Nájom hrobu č. 128 k hrobovému miestu č. 2/128
714/2023
70,00 € MESTO DETVA Anna Ľalíková
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky na nájom bytu
755/2023
260,00 € MESTO DETVA Michaela Oláhová
1. December 2023
Nájom hrobu č. 63 k hrobovému miestu č. 3/63
626/2023
70,00 € MESTO DETVA Milan Hronec
1. December 2023
Nájom hrobu č. 54/15 k hrobovému miestu č. 2/54/15
651/2023
30,00 € MESTO DETVA Anna Dianišková
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
639/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
641/2023
0,00 € VNET a. s. MESTO DETVA
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
640/2023
396,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
642/2023
0,00 € VNET a. s. MESTO DETVA
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
680/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
681/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA