Centrálny register zmlúv

Mesto Detva

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
728/2023
0,00 € Torreol, s. r. o. MESTO DETVA
16. November 2023
Kúpna zmluva
729/2023
4 500,00 € Maroš Kučera MESTO DETVA
16. November 2023
Dodatok č. 27
730/2023
16 616,24 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group MESTO DETVA
16. November 2023
Dohoda o súčinnosti v prípade havárie na vodovodnom potrubí
731/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. MESTO DETVA
14. November 2023
Nájom hrobu č. 143 k hrobovému miestu č. 1/143
644/2023
70,00 € MESTO DETVA Daniela Gundová
14. November 2023
Nájom hrobu č. 158 k hrobovému miestu č. 1/158
645/2023
35,00 € MESTO DETVA Daniela Gundová
10. November 2023
Nájom hrobu č. 54/4 k hrobovému miestu č. 2/54/4
535/2023
50,00 € MESTO DETVA Juraj Magát
10. November 2023
Nájom hrobu č. 54/5 k hrobovému miestu č. 2/54/5
537/2023
50,00 € MESTO DETVA Renata Ľalíková
10. November 2023
Nájom hrobu č. 25/1 k hrobovému miestu č. 1/25/1
617/2023
35,00 € MESTO DETVA Slávko Pecha
10. November 2023
Nájom hrobu č. 25 k hrobovému miestu č. 1/25
618/2023
35,00 € MESTO DETVA Slávko Pecha
10. November 2023
Nájom hrobu č. 20 k hrobovému miestu č. 7/20
623/2023
70,00 € MESTO DETVA Július Smutný
10. November 2023
Nájom hrobu č. 401 k hrobovému miestu č. 4/401
643/2023
50,00 € MESTO DETVA Bc. Milan Oláh
10. November 2023
Nájom hrobu č. 21 k hrobovému miestu č. 7/21
656/2023
50,00 € MESTO DETVA Ing. Ladislav Slahúčka
11. November 2023
Zámenná zmluva
718/2023
0,00 € Vladimír Chamula MESTO DETVA
11. November 2023
Zámenná zmluva
719/2023
1 293,75 € Ivan Nagy MESTO DETVA
9. November 2023
Zmluva o nájme bytu
707/2023
0,00 € MESTO DETVA Lucia Kopaničáková
9. November 2023
Zmluva o nájme bytu
708/2023
0,00 € MESTO DETVA Roman Pleško
9. November 2023
Zmluva o nájme bytu
709/2023
0,00 € MESTO DETVA Stanislava Botová
9. November 2023
Zmluva o nájme bytu
710/2023
0,00 € MESTO DETVA Helena Lehoťanová
9. November 2023
Zmluva o nájme bytu
711/2023
0,00 € MESTO DETVA Dušan Oláh