Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Detva

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Kúpna zmluva
399/2024
350,00 € Agata Hlinicová MESTO DETVA
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
400/2024
197 114,92 € RENOVIA s.r.o. MESTO DETVA
20. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach dlhu
401/2024
559,90 € Zuzana Murínová MESTO DETVA
19. Jún 2024
Zmluva o dielo
397/2024
7 110,00 € RENO Ing. Bartolomej Tkáč MESTO DETVA
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
398/2024
529,20 € Obecný úrad Vígľaš MESTO DETVA
20. Jún 2024
Nájom hrobu č. 193 k hrobovému miestu č. 1/193/1
138/2024
35,00 € MESTO DETVA Jozef Ponc
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
290/2024
650,00 € Mestský futbalový klub Detva MESTO DETVA
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
355/2024
1 960,00 € Old Boys Detva MESTO DETVA
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
382/2024
400,00 € Občianske združenie DETVANI MESTO DETVA
18. Jún 2024
Nájom hrobu č. 424/3 k hrobovému miestu č. 4/424/3
213/2024
70,00 € MESTO DETVA Štefan Oláh
18. Jún 2024
Nájom hrobu č. 42 k hrobovému miestu č. 4/42/1
372/2024
35,00 € MESTO DETVA Viera Holokáčová
18. Jún 2024
Dodatok č.1 k zmluve o nájme NP
393/2024
529,52 € OTP Banka Slovensko, a.s. MESTO DETVA
18. Jún 2024
Dodatok č. 2
395/2024
1 331,52 € Katarína Kukuliaková MESTO DETVA
19. Jún 2024
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti
396/2024
16 000,00 € Roman Kudri MESTO DETVA
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
345/2024
200,00 € Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím MESTO DETVA
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
347/2024
850,00 € Zariadenie sociálnych služieb Detvan MESTO DETVA
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
348/2024
200,00 € Občianske združenie Úsmev na tvári MESTO DETVA
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
356/2024
800,00 € Skatepark Detva MESTO DETVA
17. Jún 2024
Zmluva o dielo
385/2024
779 376,01 € ŠPORTFINAL s. r. o. MESTO DETVA
18. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme amfiteátra mesta Detva
388/2024
2 700,00 € Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI MESTO DETVA