Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Detva

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve
606/2023
150,00 € Mesto Detva Domäsko s.r.o. Lieskovec
23. Október 2023
Dodatok č. 1
637/2023
1,00 € Občianske združenie MAGIKOS MESTO DETVA
24. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
223/2023
3 710,16 € MESTO DETVA MUDr. Eva Martuliaková s.r.o,
24. Október 2023
Dodatok č. 5
636/2023
4 598,04 € Občianske združenie MAGIKOS MESTO DETVA
29. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
752/2023
500,00 € Občianske združenie Ľudové tradície MESTO DETVA
29. November 2023
Licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov
753/2023
243,36 € TOPSET Solutions s. r. o. MESTO DETVA
29. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
754/2023
758 388,19 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky MESTO DETVA
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
756/2023
400,00 € Gymnázium MESTO DETVA
2. Marec 2023
Nájom hrobu č. 164 k hrobovému miestu č. 2/164
93/2023
70,00 € Neuvedené Neuvedené
24. November 2023
Nájom hrobu č. 313 k hrobovému miestu č. 2/313
582/2023
35,00 € MESTO DETVA Ing. Ondrej Paprčka
24. November 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
750/2023
0,00 € Tomáš Kukuliak MESTO DETVA
24. November 2023
Dodatok č. 1 k ZoD
751/2023
126 906,53 € SVOMA, s.r.o. MESTO DETVA
21. November 2023
Nájom hrobového miesta č. 1/57
646/2023
70,00 € MESTO DETVA Mária Babicová
21. November 2023
Nájom hrobu č. 327 k hrobovému miestu č. 2/327
715/2023
70,00 € MESTO DETVA Oľga Píšová
21. November 2023
Nájom hrobu č. 7 k hrobovému miestu č. 2/7
706/2023
70,00 € MESTO DETVA Júlia Ščevliková
21. November 2023
Nájom hrobu č. 199 k hrobovému miestu č. 1/199
716/2023
35,00 € MESTO DETVA Oľga Píšová
22. November 2023
Nájom hrobu č. 193 k hrobovému miestu č. 1/193/1
678/2023
50,00 € MESTO DETVA Mária Babicová
22. November 2023
Nájom hrobu č. 193/2 k hrobovému miestu č. 1/193/2
679/2023
50,00 € MESTO DETVA Mária Babicová
21. November 2023
Zámenná zmluva
739/2023
0,00 € Jaroslav Stehlík MESTO DETVA
21. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
742/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. MESTO DETVA