Centrálny register zmlúv

Mesto Detva

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Nájom hrobu č. 75 k hrobovému miestu č. 1/75
746/2023
70,00 € MESTO DETVA Anna Lalíková
5. December 2023
ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
768/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. MESTO DETVA
6. December 2023
Dodatok č. 1
767/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. MESTO DETVA
4. December 2023
Nájom hrobu č. 169 k hrobovému miestu č. 2/169
727/2023
70,00 € MESTO DETVA RNDr. Vladimír Bezák
4. December 2023
Nájom hrobu č. 88 k hrobovému miestu č. 6/88
732/2023
30,00 € MESTO DETVA Jana Žemberová
5. December 2023
Zmluva o dielo
766/2023
79 650,00 € T-MAPY Slovensko s. r. o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
698/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
699/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
700/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
701/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
702/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
703/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
721/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
722/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
723/2023
0,00 € TV 25 s. r. o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
724/2023
0,00 € TV 25 s. r. o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
725/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
726/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
757/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
758/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA