Centrálny register zmlúv

Mesto Bytča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
VB - Dodatok_035/2023
0,00 € Kaufland slovenská republika v.o.s. Mesto Bytča
5. Február 2024
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
SOC 059/2024
0,00 € JUDr. Karol Mihok Mesto Bytča
5. Február 2024
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
SOC 058/2024
0,00 € Michaela Hulínová Mesto Bytča
5. Február 2024
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
SOC 057/2024
0,00 € Ladislav Gaňa Mesto Bytča
2. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
NB_002/2024
0,00 € Jiřina Gelatková Mesto Bytča
2. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Domu kultúry
NN_010/2024
0,00 € Renáta Kováčiková, RK – CYKLOSPORT Mesto Bytča
25. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
SOC 052/2024
0,00 € Mgr. Struhalová Katarína Mesto Bytča
25. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
SOC 049/2024
0,00 € Horvátová Helena Mesto Bytča
25. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
SOC 048/2024
0,00 € Matušák Albín Mesto Bytča
25. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_152/2023
0,00 € Sedláková Emília Mesto Bytča
25. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_129/2023
0,00 € Lukáčiková Erika Mesto Bytča
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Reg. č. 1722/2024-M_ODFSS
DOT_017/2024
505 500,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Bytča
25. Január 2024
Zmluva o nájme neb. priestorov – Športová hala Bytča
NN_008/2024
0,00 € Peter Bušovský Mesto Bytča
24. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
NN_006/2024
40,00 € Peter Bušovský Mesto Bytča
24. Január 2024
Zmluva o nájme neb. Priestorov – Športová hala
NN_007/2024
40,00 € Peter Bušovský Mesto Bytča
24. Január 2024
Dodatok č. 1 ku zmluve č. 332-2022 CZO o zhodnotení/zneškodnení odpadov
Dodatok_001/2024
0,00 € T+T, a.s. Mesto Bytča
23. Január 2024
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
INE_003/2024
0,00 € KREDUS, s.r.o. Mesto Bytča
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
DOT_016/2024
170,00 € Ľudmila Kresáňová Mesto Bytča
23. Január 2024
Zmluva o dielo_projektová dokumentácia MŠ Dostojevského
DLO_001/2024
24 000,00 € M PRO, s.r.o. Mesto Bytča
20. Január 2024
Kúpna zmluva
KUPA_022/2024
0,00 € STAVBYT-LR, s.r.o. Mesto Bytča