Centrálny register zmlúv

Mesto Bytča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2024
Zmluva č. 324 0481 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
DOT_021/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Bytča
21. Marec 2024
Zmluva č. 1424 164 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
DOT_022/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Bytča
21. Marec 2024
Zmluva č. 1424 165 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
DOT_023/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Bytča
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
DOT_024/2024
170,00 € Územná organizácia DPO SR Bytča, Mesto Bytča
20. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Domu kultúry
NN_018/2024
0,00 € Občianske združenie Divadlo Maska Mesto Bytča
20. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
INE_012/2024
57,14 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Bytča
20. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
INE_013/2024
42,86 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Bytča
14. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Domu kultúry
NN_017/2024
0,00 € Štefan Lánik Gubo Mesto Bytča
14. Marec 2024
Zmluva o odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
INE_009/2024
800,00 € Technické služby mesta Bytča Mesto Bytča
14. Marec 2024
Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
INE_010/2024
11 520,00 € Enviro ways, s.r.o. Mesto Bytča
14. Marec 2024
Dodanie tovaru v rámci realizácie projektu "Dodanie polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad Ul. Pšurnovická Bytča
KUP_001/2024
13 584,00 € ELKOPLAST Slovakia, s.r.o., Mesto Bytča
13. Marec 2024
Rámcová zmluva o dodávaní tovaru – (kancelárske potreby a papier)
INÉ_004/2024
1 012,23 € Ing. Peter Gerši GC Tech Mesto Bytča
13. Marec 2024
: Zmluva o nájme bytu
NB_032/2024
0,00 € Martina Randová Mesto Bytča
13. Marec 2024
Dohoda ukončení zmluvy o nájme bytu
NB_026/2024
0,00 € Emília Tarabíková Mesto Bytča
12. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
INE_008/2024
0,00 € NATUR-PACK, s.r.o., Mesto Bytča
11. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Domu kultúry
NN_016/2024
0,00 € Divadelné centrum, Mesto Bytča
7. Marec 2024
Výstavba detského ihriska "RODINKA"
DLO_004/2023
43 768,43 € ALEXNIN, s.r.o. Mesto Bytča
7. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_025/2024
0,00 € Rudolf Bebčák Mesto Bytča
7. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_026/2024
0,00 € Pavol Baltiar Mesto Bytča
7. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_027/2024
0,00 € Ľubica Kováčiková Mesto Bytča