Centrálny register zmlúv

Mesto Bytča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_021/2024
0,00 € Jana Bukovanová Mesto Bytča
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_022/2024
0,00 € Natalija Markush Mesto Bytča
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_023/2024
0,00 € Tomáš Pekarík Mesto Bytča
3. Marec 2024
Eva Kováčiková
NB_024/2024
0,00 € Zmluva o nájme bytu Mesto Bytča
1. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
INE_015/2024
25,00 € Nohejbalový klub Malá Bytča - Hrtánek Branislav Mesto Bytča
26. Február 2024
Nájomná zmluva Športová hala
INE_014/2024
720,00 € Slovenský zväz hádzanej Mesto Bytča
21. Február 2024
Nájomná zmluva KD Pšurnovice
NN_013/2024
50,00 € Michaela Hulinova Mesto Bytča
20. Február 2024
2024_SPPD01 _ Nadácia EPH
INE_005/2024
15 000,00 € Nadácia EPH Mesto Bytča
19. Február 2024
Rámcová zmluva o dodávaní tovaru
Iné_004/224
6 073,38 € Ing. Peter Gerši GC Tech Mesto Bytča
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z311071CBM5
DODATOK_003/2024
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Bytča
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z311071BVF3
DODATOK_002/2024
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Bytča
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
GR_001/2024
375,00 € OZ GALZA Mesto Bytča
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
GR_002/2024
600,00 € Branislav Hrtánek Mesto Bytča
12. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NN_012/2024
0,00 € DHZ Bytča, Mesto Bytča
12. Február 2024
Zmluva o spolupráci
SPO_001/2024
0,00 € Hudobné centrum, Mesto Bytča
8. Február 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
VB - Dodatok_035/2023
0,00 € Kaufland slovenská republika v.o.s. Mesto Bytča
5. Február 2024
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
SOC 059/2024
0,00 € JUDr. Karol Mihok Mesto Bytča
5. Február 2024
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
SOC 058/2024
0,00 € Michaela Hulínová Mesto Bytča
5. Február 2024
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
SOC 057/2024
0,00 € Ladislav Gaňa Mesto Bytča
2. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
NB_002/2024
0,00 € Jiřina Gelatková Mesto Bytča