Centrálny register zmlúv

Mesto Bytča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_028/2024
0,00 € Anna Zábojníková Mesto Bytča
7. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_029/2024
0,00 € Juliana Marušáková Mesto Bytča
7. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_030/2024
0,00 € Dominika Šípovská Mesto Bytča
7. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_031/2024
0,00 € Žaneta Bočková Mesto Bytča
7. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
INE_006/2024
0,00 € Muni Consult s.r.o. Mesto Bytča
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_003/2024
0,00 € Mária Balážová Mesto Bytča
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_004/2024
0,00 € Katarína Papíková Mesto Bytča
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_005/2024
0,00 € Viktória Hozáková Mesto Bytča
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_006/2024
0,00 € Anton Labuda Mesto Bytča
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_007/2024
0,00 € Marek Kováčik Mesto Bytča
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_008/2024
0,00 € Adriána Marmanová Mesto Bytča
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_009/2024
0,00 € Ivan Hrtánek Mesto Bytča
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_010/2024
0,00 € Jozef Bartoněk Mesto Bytča
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_011/2024
0,00 € Mária Lee Fujdiaková Mesto Bytča
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_012/2024
0,00 € Radoslav Ďurajka Mesto Bytča
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_013/2024
0,00 € Zuzana Putirková Mesto Bytča
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_014/2024
0,00 € Klaudia Križaníková Mesto Bytča
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_015/2024
0,00 € Miroslava Kurnocíková Mesto Bytča
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_016/2024
0,00 € Karol Lalinský Mesto Bytča
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_017/2024
0,00 € Lukáš Pekara Mesto Bytča