Centrálny register zmlúv

Obec Lukov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Nájomná zmluva o prenajatí obecného bytu nižšieho štandardu - Božena Bilá
15/2024
0,00 € Obec Lukov Bilá Božena
3. Júl 2024
Zmluva o grantovom účte
142024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Lukov
30. Jún 2024
Zmluva o odchyte túlavých zvierat
8/2024
0,00 € Druhá šanca Bardejov Obec Lukov
28. Jún 2024
Nájomná zmluva o nájme obecného bytu - Adrián Rohaľ
92024
0,00 € Obec Lukov Rohaľ Adrián
28. Jún 2024
Nájomná zmluva o nájme obecného bytu - Mgr. Patrícia Mlynaričová
102024
0,00 € Obec Lukov Mgr. Patrícia Mlynaričová
28. Jún 2024
Nájomná zmluva o nájme obecného bytu - Ing. Rastislav Fijko
11/2024
0,00 € Obec Lukov Ing. Fijko Rastislav
28. Jún 2024
Nájomná zmluva o nájme obecného bytu - Iveta Drutarovská
12/2024
0,00 € Obec Lukov Drutarovská Iveta
28. Jún 2024
Nájomná zmluva o nájme obecného bytu - Marek Džmura
13/2024
0,00 € Obec Lukov Džmura Marek
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
7/2024
0,00 € Obec Lukov Gréckokatolícka cirkev, farnosť Lukov
11. Jún 2024
Zmluva o dielo
62024
0,00 € Ján Sidorjak Obec Lukov
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo
52024
0,00 € Ján Sidorjak Obec Lukov
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo
42024
0,00 € Miroslav Šellong Obec Lukov
2. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO
03/2024
Doplnená
0,00 € SAGANSPORT s.r.o. Obec Lukov
27. Marec 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody
160
0,00 € Obec Lukov Ing. Erika Brudňaková
26. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
02/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Lukov
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3240853
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Lukov
20. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2024/PO1036
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Lukov
12. Marec 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
ZoP/2024/111
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Lukov
29. Február 2024
Zmluva o dielo
01/2024
0,00 € Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. Obec Lukov
29. Február 2024
Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy
01
0,00 € Mgr. Janka Hossová Obec Lukov