Centrálny register zmlúv

Obec Tvarožná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve 38/2013/CINT
2024/008
0,00 € Obec Tvarožná Alžbeta Lazaráková
28. Február 2024
Dodatokč.1 k Nájomnej zmluve 6/2009/CINT
2024/009
0,00 € Obec Tvarožná Ladislav Kopaničák
28. Február 2024
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve 43/2013/CINT
2024/010
0,00 € Obec Tvarožná Ladislav Kopaničák
28. Február 2024
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.57/2014/CINT
2024/011
0,00 € Obec Tvarožná Katarína Bodyová
28. Február 2024
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve 58/2014/CINT
2024/012
0,00 € Obec Tvarožná Katarína Bodyová
26. Február 2024
Dodatok č.1 k ZoD
Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 29.12.2023
0,00 € Širila a.s. Spišská Nová Ves Obec Tvarožná
26. Február 2024
Mandátna zmluva
2024/007
11 160,00 € INPRO Poprad, Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad Obec Tvarožná
26. Február 2024
Dodatok č.2 k ZoD
Dodatok č.2 k ZoD zo dňa 29.12.2023
0,00 € Širila a.s. Spišská Nová Ves Obec Tvarožná
7. Február 2024
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
2024/005
2 473,92 € Centrum voľného času Kežmarok Obec Tvarožná
7. Február 2024
Dodatok č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov
2024/006
4 420,00 € Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok Obec Tvarožná
23. Január 2024
Zmluva o dodaní služieb č.1/2024
2024/004
0,00 € Marián Zboja Obec Tvarožná
17. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
2024/002
0,00 € Pc Profi, s.r.o. Obec Tvarožná
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
2023/051
116,50 € Centrum voľného času Obec Tvarožná
17. Január 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
2023/050
0,00 € Centrum voľného času Obec Tvarožná
17. Január 2024
Dododa o vykonaní odbornej praxe pre žiakov
2024/003
0,00 € Obec Tvarožná Stredná odborná škola pedagogická sv.Cyrila a Metoda, Košice
10. Január 2024
Kúpna zmluva
2024/001
34,30 € Obec Tvarožná Mária Kozubová,PhDr. Klára Vikiszályová, Dominika Kellnerová
2. Január 2024
Dodatok č.4 odvoz KO
Dodatok č.4 k zmluve č.06_2019
0,00 € Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Tvarožná
2. Január 2024
Memorandum o partnerstve
2023/048
76,00 € Obec Tvarožná Nadácia PSK pre podporu rodiny
2. Január 2024
Zmluva o dielo
2023/049
529 383,19 € Širila a.s. Spišská Nová Ves Obec Tvarožná
23. November 2023
Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie počas projektu
2023/047
30,00 € Komunálna poisťovňa, Dr. Vladimíra Clementisa 10, 810 00 Bratislava Obec Tvarožná