Centrálny register zmlúv

Obec Tvarožná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd -204/ST
2023/037
0,00 € Obec Tvarožná Katarína Ungradyová
4. September 2023
Zmluva o pripojení
2023/038
1 921,54 € VSD, a.s. Obec Tvarožná
14. August 2023
Zmluva č.1/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tvarožná
2023/036
345,00 € Obec Tvarožná Cyklistický klub Mestský športový klub Kežmarok
9. August 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd -
2023/034
0,00 € Obec Tvarožná Lucia Gorfol
9. August 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
2023/035
0,00 € Obec Tvarožná Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok
1. August 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej 30.05.2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej 30.5.2023
0,00 € Miloslav Urban Obec Tvarožná
17. Júl 2023
Kúpna zmluva
2023/032
3 665,82 € Obec Tvarožná Peter Mišariko
12. Júl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
2023/029
0,00 € Obec Tvarožná Mgr. Silvia Obšut
12. Júl 2023
Dodatok č.3
2023/030 Dodatok č.3
0,00 € Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Tvarožná
12. Júl 2023
Zmluva o združených dodávkach elektriny
2023/031
0,00 € MET Slovakia, Rajská 7687/7, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto Obec Tvarožná
28. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
2023/028
41 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Tvarožná
26. Jún 2023
Kúpna zmluva
2023/027
196,00 € Miloslav Urban Obec Tvarožná
25. Jún 2023
Dohoda 23/46/054/362
2023/016
307,98 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Tvarožná
25. Jún 2023
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve zo dňa 5.10.2012
2023/022 - dod. č.3
4 800,00 € Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok Obec Tvarožná
1. Jún 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto 170/CINT.
2023/024
15,00 € Obec Tvarožná Mária Holincová
1. Jún 2023
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č.SC2023/SBA/104
2023/025
48,00 € SBA-B T Group, s.r.o. Obec Tvarožná
1. Jún 2023
Kúpna zmluva
2023/026
3 320,00 € Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok Obec Tvarožná
29. Máj 2023
Zmluva o dielo
2023/023
280,00 € EDUSTEPS, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník Obec Tvarožná
12. Máj 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy (Zmluvy o zridení vecného bremena)
2023/021
0,00 € Obec Tvarožná Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
12. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o vecnom bremene
2023/007 - Dod.1/2023
0,00 € Obec Tvarožná Milan Pirhala, Lucia Pirhalová