Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 222/2022
222/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Lorinc Ján
12. September 2022
Dohoda o nájme pozemkov číslo 166/2022/ÚKSÚP
92/2022
6,00 € Mesto Spišské Vlachy Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
12. September 2022
Zmluva číslo 428/274/22Pv o dodávke vody z verejného vodovodu
93/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Spišské Vlachy
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-03875
94/2022
2 500,00 € Fond na podporu umenia Mesto Spišské Vlachy
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 192/2022
192/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Klocková Gabriela
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 193/2022
193/2022
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Klocková Gabriela
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 194/2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 194/2022
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Klocková Gabriela
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 195/2022
195/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Klocková Gabriela
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 196/2022
196/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kandriková Magdaléna
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 197/2022
197/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Šrenkelová Alžbeta
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 198/2022
198/2022
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Zabielný Peter
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 199/2022
199/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Zabielný Peter
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 200/2022
200/2022
68,00 € Mesto Spišské Vlachy PeadDr. Mgr. Janisková Jarmila
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 201/2022
201/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Vojtková Erika
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202/2022
202/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Legárt Vladimír
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 203/2022
203/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Olšavská Miroslava
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 204/2022
204/2022
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Dolná Mária
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 205/2022
205/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kresťanková Magdaléna
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 206/2022
206/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kresťanková Magdaléna
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 207/2022
207/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Baranová Grobarčíková Viera