Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 279/2022
279/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Korabská Mária
8. November 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
19/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná škola
8. November 2022
Zmluva č. 05/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
108/2022
610,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišské Vlachy
8. November 2022
Zmluva č. 02/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
109/2022
1 167,36 € PRO VITAE, n.o. Mesto Spišské Vlachy
8. November 2022
Zmluva č. 03/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
110/2022
2 400,00 € PRO VITAE, n.o. Mesto Spišské Vlachy
8. November 2022
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ
113/2022
6,50 € Mesto Spišské Vlachy Mesto Krompachy
8. November 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 4/2012-POH
111/2022
17,35 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
8. November 2022
Dodatok č. 2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 15/2022 zo dňa 13.1.2022
112/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
7. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 258/2022
258/2022
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Piklová Dobroslava
7. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 259/2022
259/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Piklová Dobroslava
7. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 260/2022
260/2022
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Dluhoš Branislav
7. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 261/2022
261/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Pavlikovič Ján
7. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 262/2022
262/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Forgáčová Edita
7. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 263/2022
263/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Gondová Klára
3. November 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu 18/2022
18/2022
50,00 € Mesto Spišské Vlachy Portál - komorné divadlo bez opony
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 228/2022
228/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Maro Ján
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 248/2022
248/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Hrivňáková Oľga
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 249/2022
249/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Hrivňáková Oľga
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 251/2022
251/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Vujčíková Silvia
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 252/2022
252/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Vujčíková Silvia