Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2022
Nájomná zmluva č. _215/05/2022/SNV
88/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Košický samosprávny kraj - Správa ciest Košického samosprávneho kraja
28. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
106/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1.ŠK Tatran
27. Október 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu 17/2022
104/2022
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Jozef Šiška
27. Október 2022
Dohoda o inštalácii a užívaní nápojového automatu a tovarového automatu
105/2022
60,54 € IVREAL, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
20. Október 2022
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
16/2022
50,00 € Mesto Spišské Vlachy Vladimír Baloga
20. Október 2022
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
17/2022
50,00 € Mesto Spišské Vlachy Jozef Šiška
19. Október 2022
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov Mestského úradu
15/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Centrum voľného času
18. Október 2022
Zmluva o vysporiadaní a úhrade nákladov za spotrebu elektrickej energie
103/2022
0,00 € SVB PATRIA Mesto Spišské Vlachy
17. Október 2022
Mandátna zmluva
102/2022
3 600,00 € Ing. Jaroslav Bašista Mesto Spišské Vlachy
11. Október 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
14/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Základná organizácia Spišské Vlachy č. 5
6. Október 2022
Mandátna zmluva
101/2022
11 950,00 € Ing. Katarína Koporová Mesto Spišské Vlachy
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 239/2022
239/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kotíková Anna
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 250/2022
250/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy PhD. RNDr. Jurečková Jana
3. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBR9
82/2022
160 384,69 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Spišské Vlachy
3. Október 2022
Zmluva o dielo
98/2022
156 910,34 € MeRa service, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 245/2022
245/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Novotná Monika
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 246/2022
246/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Valt Vincent
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 247/2022
247/2022
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Valt Vincent
28. September 2022
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
97/2022
90,00 € Obec Žehra Mesto Spišské Vlachy
27. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 190/2022
190/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Koperdáková Daniela