Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 226/2022
226/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Kicková Anna
14. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 227/2022
227/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Jonásová Žofia
14. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 229/2022
229/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Fifiková Renáta
14. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 230/2022
230/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Tomčíková Zdenka
14. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 231/2022
231/2022
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Kiša Peter
14. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 232/2022
232/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Kišová Anna
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 213/2022
213/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mindžák Ján
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 214/2022
214/2022
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Novák Jozef
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 215/2022
215/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Vilková Anna
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 216/2022
216/2022
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Matz Ondrej
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 218/2022
218/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kollárová Alžbeta
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 219/2022
219/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Pramuková Anna
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 220/2022
220/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Pramuková Anna
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 221/2022
221/22022
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Pramuková Anna
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 222/2022
222/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Lorinc Ján
12. September 2022
Dohoda o nájme pozemkov číslo 166/2022/ÚKSÚP
92/2022
6,00 € Mesto Spišské Vlachy Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
12. September 2022
Zmluva číslo 428/274/22Pv o dodávke vody z verejného vodovodu
93/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Spišské Vlachy
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-03875
94/2022
2 500,00 € Fond na podporu umenia Mesto Spišské Vlachy
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 192/2022
192/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Klocková Gabriela
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 193/2022
193/2022
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Klocková Gabriela