Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 191/2022
191/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Koperdáková Daniela
27. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 243/2022
243/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Richnavský Igor
27. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 244/2022
244/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Žihalová Jana
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 233/2022
233/2022
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Kohánová Mária
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 234/2022
234/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Zacherová Dária
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 235/2022
235/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Zacherová Dária
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 236/2022
236/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Tomašková Jarmila
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 237/2022
237/2022
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Marcinko František
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 238/2022
238/2022
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Antalová Mária
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 240/2022
240/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Klapáč Ján
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 241/2022
241/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Klapáč Ján
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 242/2022
242/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Richnavský Igor
22. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo: 4905.2062052DDV
96/2022
0,00 € Eurovia SK, a.s. Mesto Spišské Vlachy
22. September 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
13/2022
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Tibor Pecha
21. September 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov Mestského úradu 12/2022
12/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná organizácia slovenského zväzu chovateľov Spišské Vlachy 1
21. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
95/2022
Doplnená
392 418,81 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Košický samosprávny kraj Mesto Spišské Vlachy
14. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 129/2022
129/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy PhDr. PhD. Šlepecký Miloš
14. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 223/2022
223/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Lorinc Ján
14. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 224/2022
224/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Lorinc Ján
14. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 225/2022
225/2022
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Hnatkovičová Mária