Centrálny register zmlúv

Obec Vislanka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2024
Poistná zmluva - úrazové poistenie UoZ počas projektu
2024/69
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Vislanka
28. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/68
0,00 € Jozef Lichvarčík Obec Vislanka
17. Jún 2024
Mandátna zmluva
2024/67
0,00 € Ing. Irena Kubisová Obec Vislanka
17. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
2024/66
0,00 € René Gajdoš Obec Vislanka
31. Máj 2024
Kúpna zmluva
2024/65
0,00 € SPORTESA s. r. o. Obec Vislanka
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
2024/64
0,00 € Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa Obec Vislanka
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/63
0,00 € Martina Brašeňová Obec Vislanka
15. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
2024/62
0,00 € Lukáš Hadvižďák Obec Vislanka
9. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/61
0,00 € Hana Pružinská Obec Vislanka
3. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia
2024/60
0,00 € GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa cudzojazyčne: GAS GmbH Family, GAS Ltd Family Obec Vislanka
3. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/59
0,00 € Ružena Havrilová Obec Vislanka
3. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/58
0,00 € Mária Lešová r. Prihodová Obec Vislanka
3. Máj 2024
Dohoda číslo 24/38/054/146 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
2024/57
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Vislanka
30. Apríl 2024
Darovacia zmluva
2024/56
0,00 € Marián Struk Obec Vislanka
29. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 304/2023
2024/55
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Vislanka
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/54
0,00 € Monika Ohmanová Obec Vislanka
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/53
0,00 € Viera Prezbruchá Obec Vislanka
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/52
0,00 € Anna Popjaková Obec Vislanka
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/51
0,00 € Jozef Kuruc Obec Vislanka
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/50
0,00 € Ján Kunák Obec Vislanka