Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2023
Dohoda o odbere a úhrade TÚV nebytových priestorov pre Spišské divadlo v SNV na rok 2022
Ine 4/2022
0,00 € Spišské divadlo Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Dohoda o odbere a úhrade spotreby vody pre Spišské divadlo v SNV na rok 2022
Ine 3/2022
0,00 € Spišské divadlo Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Ine 2/2022
5 613,00 € Človečina, občianske združenie Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmu podľa zákona 314/2001 a poskytovaní služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Ine 1/2022
960,00 € Mgr. Alžbeta Černická Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Iné 5/2016
72,00 € DATALAN, a .s. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Licenčná zmluva
Ine 6/2016
444,12 € DATALAN, a .s. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
Ine 1/2005
0,00 € Continental film, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
Ine 1/2013
0,00 € Vertigo Distribution, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní filmov pre verejné premietanie
Iné 2/2000
0,00 € Ita film Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
Ine 1/2015
0,00 € Magic Box Slovakia, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
Iné 1/2011
0,00 € Forum Film Slovakia, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
Iné 1/2010
0,00 € Film Europe, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Rámcová zmluva o prenájme rozmnoženiny audiovizuálneho diela za účelom audiovizuálneho predstavenia
Iné 1/2008
0,00 € Denisa Biermannová - Garfield Film Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
Iné 1/2005
0,00 € Continental film, s. r. o Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o poskytovaní podlicencie na verejné prevádzkovanie kinematografických diel zo záznamu
Iné 7/2006
0,00 € CinemArt SK, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná k ich užívaniu
Iné 1/2012
0,00 € BONTONFILM a. s. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní kópií audiovizuálnych diel pre účely verejného púremietania
Iné 2/2012
0,00 € Filmtopia, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
Iné 1/2000
0,00 € Asociácia slovenských filmových klubov Mestské kultúrne centrum
12. Október 2023
Zmluva o používaní služieb
INE_051/2023
2 283,84 € ENMON APP s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Október 2023
Zmluva o spolupráci
INE_108/2023
800,00 € Štátna filharmónia Košice Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves