Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
INE_153/2023
0,00 € VAGABUND s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
21. December 2023
Zmluva o vydanía používaní platobnej karty
INE_086/2023
0,00 € Prima banka Slovensko , a.s. Žilina Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
16. December 2023
Zmluva o spolupráci
INE_148/2023
0,00 € Divadlo Mystik, s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
16. December 2023
Rámcová zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
INE_149/2023
0,00 € Vertigo Distribution s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
16. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_150/2023
620,00 € Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
15. December 2023
Dohoda o zmene služby
INE_142/2023
672,00 € Slovak telekom a.s. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
15. December 2023
Hromadná licenčná zmluva
INE_146/2023
405,60 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
15. December 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
INE_145/2023
3 599,91 € Občianske združenie SPIEVANKOVO Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
15. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
INE_144/2023
624,00 € Slovak telekom a.s. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
15. December 2023
Dohoda o zmene služby
INE_143/2023
792,00 € Slovak telekom a.s. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
15. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
INE_147/2023
100,00 € KDH Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. December 2023
Hromadná licenčná zmluva
INE_132/2023
405,60 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. December 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
INE_133/2023
405,60 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. December 2023
Zmluva o nájme nebytoivých priestorov
NZ_134/2023
600,00 € Nemocnica s poliklinikou Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. December 2023
Zmluva o nájme nebytoivých priestorov
NZ_135/2023
600,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Nová Ves Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. December 2023
Zmluva o nájme nebytoivých priestorov
NZ_136/2023
200,00 € CHORUS IGLOVIA Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. December 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
INE_141/2023
0,00 € DIvadlo pod kostolom Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. December 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
INE_140/2023
0,00 € Samé ucho Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_139/2023
280,00 € BABADLO, n. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. December 2023
Zmluva o nájme nebytoivých priestorov
NZ_138/2023
600,00 € Romanečhaja, o.z. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves