Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_011/2024
500,00 € Sališová Gabriela Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
8. Február 2024
Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 odseku 2 zákona 513/1991
INE_162/2023
5 799,68 € Silné reči s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_008/2024
500,00 € Kurtová Karolína Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_007/2024
600,00 € Filická Mária Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_006/2024
500,00 € Lovásová Miriam, MUDr. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_159/2023
600,00 € Čuja Michal Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_005/2024
500,00 € Javorka - združenie rodičov Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_004/2024
500,00 € Stredná priemyselná škola technická Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_003/2024
360,00 € Spišská katolícka charita Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
INE_002/2024
50,00 € KDH Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_161/2023
500,00 € Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_160/2023
500,00 € Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
24. Január 2024
Dodatok č. 1 k ZMLUVE o spolupráci
Iné 156/2023
874,37 € LECA Mestské kultúrne centrum
12. Január 2024
Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve o podmienkach používania hudobných diel zo dňa 29. 12. 2015
INE_157/2023
0,00 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Január 2024
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
INE_155/2023
0,00 € DIvadlo pod kostolom Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Január 2024
Zmluva o vypožičiavaní filmových nosičov pre verejné premietanie
INE_154/2023
0,00 € Forum Film Slovakia s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
INE_001/2024
3 600,00 € Hritzová Mária Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_158/2023
180,00 € Občianske združenie EPEUS Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
22. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
INE_151/2023
0,00 € Prima banka Slovensko , a.s. Žilina Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
22. December 2023
Zmluva o dielo EB2023 - 101 nadodanie a montáž podlahovej krytiny - koberca
ZOD_152/2023
4 189,62 € B-komplet, s.r.o., B. Němcovej 12 , 052 01 Spišská Nová Ves Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves