Centrálny register zmlúv

Obec Maršová - Rašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
186
0,00 € Anna Koláriková Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
187
0,00 € Monika Kucharíková Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
188
0,00 € Mária Papučíková Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
189
0,00 € Pavol Kadáček Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
190
0,00 € Mária Haššanová Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
191
0,00 € Miroslav Minárik Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
192
0,00 € Jiří Hubka Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
193
0,00 € Slávka Dodeková Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
194
0,00 € Erika Kacková Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
195
0,00 € Lukáš Novák Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
196
0,00 € Ján Kvašňovský Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
197
0,00 € Martina Habáňová Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
198
0,00 € Rastislav Uherek Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
199
0,00 € Tibor Švéda Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
200
0,00 € Vierka Bučová Ing. Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
201
0,00 € František Feranc Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
202
0,00 € Magda Uríková Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
203
0,00 € Dušan Hudček Obec Maršová - Rašov
29. December 2023
Nájomná zmluva
183
288,00 € Zdeno Mišutka Obec Maršová - Rašov
18. December 2023
Dodatok č. 1 Zmluvy č. 3002/2022/BRKO o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
182
0,00 € T+T, a.s. Obec Maršová - Rašov