Centrálny register zmlúv

Obec Maršová - Rašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
135
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Maršová - Rašov
16. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam
133
1 890,00 € MM BUILDaDEVELOP GROUP s.r.o. Obec Maršová - Rašov
15. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí služby
132
600,00 € Michal Čeklovský Obec Maršová - Rašov
14. Jún 2022
Kúpna zmluiva
131
2 775,00 € Rudolf Zúbekl Obec Maršová - Rašov
13. Jún 2022
Zmluva o prevádzkovaní čistiarne odpadových vôd
122
220,00 € EPRA, s.r.o. Obec Maršová - Rašov
13. Jún 2022
Zmluva č. 57/2022 o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy
123
10,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Maršová - Rašov
13. Jún 2022
Darovacia zmluva
124
49,95 € Milan Delinčák - BUKOV, veľkoobchod ovocie - zelenica Obec Maršová - Rašov
13. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Maršová-Rašov
126
200,00 € Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Maršová-Rašov Obec Maršová - Rašov
13. Jún 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme verejného vodovodu zo dňa 25.06.2003
127
0,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Maršová - Rašov
13. Jún 2022
Znluva o dielo č. 20/05/2022
128
101 227,38 € SANEX, s.r.o. Obec Maršová - Rašov
13. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
129
0,00 € Mesto Bytča Obec Maršová - Rašov
13. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 3002/2022/BRKO
130
53,48 € T+T, a.s. Obec Maršová - Rašov
10. Jún 2022
Zmluva č. 322 0455 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
125
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Maršová - Rašov