Centrálny register zmlúv

Obec Maršová - Rašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Maršová-Rašov
158
0,00 € Stolnotenisový oddiel Obec Maršová - Rašov
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Maršová-Rašov
159
300,00 € Jednota dôchodcov Slovenska, Základná organizácia Maršová-Rašov Obec Maršová - Rašov
6. Marec 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
157
0,00 € Natur-pack, a.s. Obec Maršová - Rašov
17. Február 2023
Zmluva o reklame
156
0,00 € Profesionálny register, s.r.o. Obec Maršová - Rašov
26. Január 2023
Zmluva o udelenie licencie a ďalšej spolupráci
155
273,60 € VIS Slovensko, s.r.o. Obec Maršová - Rašov
3. Január 2023
Nájomná zmluva k bytu
153
0,00 € Zuzana Borovičková Obec Maršová - Rašov
3. Január 2023
Nájomná zmluva k bytu
154
0,00 € Slávka Dodeková Obec Maršová - Rašov
2. Január 2023
Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o poskytovaní audítorských služieb A 002- 19
152
2 280,00 € Audit consults, s.r.o. audítorská spoločnosť Obec Maršová - Rašov
20. December 2022
D O H O D A č. 22/25/012/43 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
150
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Maršová - Rašov
15. December 2022
Zmluva o servise ČOV č. 06/2022
149
0,00 € ASIO-SK, s.r.o. Obec Maršová - Rašov
14. Október 2022
Darovacia zmluva
145
438,93 € Nadácia Spoločne pre región Obec Maršová - Rašov
14. Október 2022
Darovacia zmluva
146
147,78 € Nadácia Spoločne pre región Obec Maršová - Rašov
5. Október 2022
Kúpna zmluva
143
0,00 € Dodávateľ podľa kúpnej zmluvy Obec Maršová - Rašov
5. Október 2022
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
144
0,00 € Hydroteam contacting s.r.o. Obec Maršová - Rašov
21. September 2022
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
142
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Maršová - Rašov
12. September 2022
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
141
1,00 € Eriba, s.r.o. Obec Maršová - Rašov
3. August 2022
Dodatok č. 6 zmluvy č. 1933 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
139
2,34 € T+T, a.s. Obec Maršová - Rašov
27. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Maršová-Rašov
138
200,00 € Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia Maršová-Rašov Obec Maršová - Rašov
14. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Maršová-Rašov
136
1 400,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Maršová-Rašov Obec Maršová - Rašov
13. Júl 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-ZA-VO-302-007/2022
134
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Maršová - Rašov