Centrálny register zmlúv

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č. 23/050/2024
23/050/2024
56,00 € Veronika Kružlicová Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
13. Máj 2024
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 22/050/2024
22/050/2024
0,00 € Stavebné bytové družstvo Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
10. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č. 21/050/2024
21/050/2024
21,50 € Spoločenstvo vlastníkov bytov H 55 Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
6. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU OPORA 2024 č. 16022024 uzatvorená podľa § 51 a § 628 Občianskeho zákonníka č. v znení neskorších právnych predpisov medzi týmito zmluvnými stranami
20/140/2024
600,00 € Nadácia SPP Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
26. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov OSS mesta Šaľa č. 19/120/2024
19/120/2024
11,90 € Spoločenstvo vlastníkov bytov, V. Šrobára 571 Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
25. Apríl 2024
Dohoda číslo: 2024/NR/005 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“...
18/010/2024
670 782,84 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
15. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 17/050/2024
17/050/2024
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, zákl. org.č.60 Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
14. Marec 2024
Darovacia zmluva číslo 15/040/2024
15/040/2024
400,00 € Mgr. Monika Budaiová Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
14. Marec 2024
Darovacia zmluva číslo 16/040/2024
16/040/2024
200,00 € Róbert Tölgyesi Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
13. Marec 2024
Zamestnávateľská zmluva číslo 100013613
14/010/2024
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
12. Marec 2024
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 12/050/2024
12/050/2024
0,00 € Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Šali Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
12. Marec 2024
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 13/050/2024
13/050/2024
0,00 € Slovenský červený kríž, miestny spolok Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
5. Marec 2024
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 10/050/2024
10/050/2024
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, zákl. org. č. 60 Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
5. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie - kurz ISR č. 31012024ŠĽ podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
11/010/2024
0,00 € BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
28. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o servise a údržbe EZS č. 4011/Z/17/HC uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. úst. Zákona č. 513/91Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami
09/010/2024
242,40 € Antes HC s.r.o. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
16. Február 2024
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, Poistka číslo: 6830143606
07/010/2024
113,40 € Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
16. Február 2024
Havarijné poistenie motorových vozidiel, Poistka číslo: 6830144369
08/010/2024
317,96 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
8. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 7676/01 uzatvorená medzi zmluvnými stranami
06/010/2024
0,00 € STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
5. Február 2024
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožička nebytových priestorov
05/050/2024
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základná organizácia č.60 Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
23. Január 2024
Návrh poistnej zmluvy číslo 1248194831, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
03/080/2024
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa