Centrálny register zmlúv

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Dodatok č. 3 Kolektívnej zmluvy na roky 2023 - 2024
40/010/2023
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri OSS mesta Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
24. November 2023
Zmluva o spolupráci
38/080/2023
30 750,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
2. November 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č. 37/050/2023
37/050/2023
21,50 € Spoločenstvo vlastníkov bytov H55 Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci č. 36/140/2023
36/140/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
23. Október 2023
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 35/050/2023
035/050/2023
0,00 € Stavebné bytové družstvo Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
18. Október 2023
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 34/050/2023
34/050/2023
0,00 € Kristína Molnárová Sztresnyáková Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
17. Október 2023
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 33/050/2023
33/050/2023
0,00 € Alojz Ricker - predseda ZO ÚNSS č. 60 Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
16. Október 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov OSS mesta Šaľa č. 32/120/2023
32/120/2023
8,70 € Anna Kelecsényiová, predsedkyňa SVB Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
12. Október 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č. 31/050/2023
031/050/2023
69,00 € Veronika Kružlicová Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
2. Október 2023
Dodatok č. 2 Kolektívnej zmluvy na roky 2023 - 2024
30/010/2023
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri OSS mesta Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
21. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov OSS mesta Šaľa č. 29/120/2023
29/120/2023
11,90 € Spoločenstvo vlastníkov bytov, Hlavná 11 Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
14. September 2023
Zmluva č.: 3/1000204705 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
28/120/2023
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
7. September 2023
Darovacia zmluva č. 27/110/2023
27/110/2023
60,00 € Igor Petro Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
17. August 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20220304002
26/040/2023
0,00 € Implamentačná agentúra MPSVaR SR Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
28. Júl 2023
Darovacia zmluva č. 23/110/2023
23/110/2023
40,00 € Ľubica Šmidovičová Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
28. Júl 2023
Darovacia zmluva č. 24/120/2023
24/120/2023
50,00 € Ľubica Šmidovičová Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
28. Júl 2023
Mandátna zmluva č. 003/2023
25/010/2023
144,00 € Michal Jobbágy - SaWo Consulting Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
26. Júl 2023
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 22/050/2023
22/050/2023
0,00 € Mária Kurz Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
28. Jún 2023
Dohoda číslo: 23/17/054/463 o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu "Prax pre mladých"
21/041/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18022023
20/143/2023
400,00 € Nadácia SPP Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa