Centrálny register zmlúv

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2023
Dodatok č. N20200108017D06 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
18/140/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí sublicencie k architektonickej štúdii č. 2004923
19/010/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
31. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
17/120/2023
0,00 € Slovenský zväz zdravotne postihnutých Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
22. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č. 15/050/2023
15/050/2023
21,50 € Ing. Helena Psotová Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
22. Máj 2023
Darovacia zmluva č. 16/140/2023
16/140/2023
80,00 € Peter Gora Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
10. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov OSS mesta Šaľa č. 14/120/2023
14/120/2023
11,90 € Spoločenstvo vlastníkov bytov, V. Šrobára 571 Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
9. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č. 13/050/2023
13/050/2023
21,50 € Spoločenstvo vlastníkov bytov H 55 Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
13. Apríl 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č. 10/050/2023
10/050/2023
85,00 € Helena Reháková Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
13. Apríl 2023
Darovacia zmluva č. 11/110/2023
11/110/2023
129,45 € Srdiečko, n.o. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
13. Apríl 2023
Dodatok č. 2 Kúpnej zmluvy č. 16/112/2022
12/112/2023
0,00 € Srdiečko, n.o. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
4. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke č. 208/2023
07/070/2023
0,00 € Mesto Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
4. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke č. 209/2023
08/080/2023
0,00 € Mesto Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
4. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke č. 207/2023
09/010/2023
0,00 € Mesto Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
31. Marec 2023
Dodatok č. N20200108017D05
06/140/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
24. Marec 2023
Zmluva o partnerstve
05/010/2023
0,00 € Mesto Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
23. Marec 2023
Dodatok k supervíznemu kontraktu (dohode)
004/010/2023
50,00 € doc. PhDr. Peter Brnula PhD. Spoločnosť SOCIO Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
14. Marec 2023
Zmluva o výpožičke č. 172/2023
003/140/2023
1 620,00 € Mesto Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
31. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri realizovaní národného projektu Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím
NP/PA3/03
14 152,50 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
31. Január 2023
Dodatok č. N20200108017D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200108017
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
6. December 2022
Kolektívna zmluva na roky 2023-2024
37/010/2022
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri OSS mesta Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa