Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/07
450,00 € Ing. Igor Murko Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Máj 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/04
200,00 € Zbyněk Prokop Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Máj 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/05
250,00 € Peter Machajdík Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Máj 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/06
450,00 € Peter Machajdík Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní online platieb č. 34104/2023/p (EFT, POS)
2023/02
0,00 € Štátna pokladnica Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. Máj 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/55467/001
LZ 2023/07
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Apríl 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/03
80,00 € Helmut Bistika Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí colných služieb
2023/01
0,00 € TNT Express Worldwide spol. s r.o. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/01
80,00 € PhDr. Miroslav Kleban Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/02
150,00 € Zbyněk Prokop Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-531-01480
ZoPD 2023/02
3 500,00 € Fond na podporu umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-531-01490
ZoPD 2023/03
7 000,00 € Fond na podporu umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Marec 2023
Zmluva č. FP_038/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov
ZoPD 2023/04
200,00 € Mesto Spišská Nová Ves Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Marec 2023
Darovacia zmluva
DZ 2023/02
1 500,00 € Peter Smik Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Marec 2023
Darovacia zmluva
DZ 2023/03
250,00 € Peter Župník Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Marec 2023
Licenčná zmluva
LZ 2023/05
0,00 € Peter Smik Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Marec 2023
Licenčná zmluva
LZ 2023/06
0,00 € Peter Župník Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Marec 2023
Zmluva o výpožičke č. 1/2023
ZVYP 2023/01
0,00 € PhDr. Edita Vološčuková, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Marec 2023
Zmluva o výpožičke č. 2/2023
ZVYP 2023/02
0,00 € Monika Vrancová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
10. Marec 2023
Darovacia zmluva
DZ 2023/01
1 800,00 € Mgr. art. Robo Kočan Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi