Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 15/2022
LZ 2022/35
0,00 € Akad. mal. Eva Končeková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 12/2022
KuZ 2022/12
1 000,00 € Akad. soch. Otto Korkoš Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 16/2022
LZ 2022/16
0,00 € Akad. soch. Otto Korkoš Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 13/2022
KuZ 2022/13
700,00 € Ing. Emil Labaj Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 17/2022
LZ 2022/17
0,00 € Ing. Emil Labaj Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 14/2022
KuZ 2022/14
2 000,00 € Mgr. art. Roland Neupauer Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 18/2022
LZ 2022/18
0,00 € Mgr. art. Roland Neupauer Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 15/2022
KuZ 2022/15
1 200,00 € PaedDr. Rudolf Rabatin Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 19/2022
LZ 2022/19
0,00 € PaedDr. Rudolf Rabatin Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 16/2022
KuZ 2022/16
800,00 € František Žoldák Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 8/2022
KuZ 2022/17
1 200,00 € Ivan Bobula Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 20/2022
LZ 2022/20
0,00 € František Žoldák Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 12/2022
LZ 2022/32
0,00 € Ivan Bobula Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
7. Október 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/48
140,00 € Ing. MgA. Lenka Černotová, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Október 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/46
150,00 € PhDr. Edita Vološčuková, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Október 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/47
50,00 € Ing. Emil Grobauer Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. September 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/43
130,00 € Mgr. Milan Barlog Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. September 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/44
200,00 € PhDr. Andrea Klimková, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. September 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/45
130,00 € Mgr. Peter Kováč Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
23. September 2022
Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 1/2022
dod 1 PrZ 2022/01
350,00 € Ing. Ján Reľovský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi