Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2022
Komisionárska zmluva č. 2022/06
KZ 2022/06
250,00 € Krajská galéria v Prešove Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
25. November 2022
Zmluva o výpožičke č. 17/2022
ZVYP 2022/19
0,00 € Miroslav Trubač Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
14. November 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/54
90,00 € Mgr. Otília Ondášová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
14. November 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/55
90,00 € Mgr. Monika Štubňová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
10. November 2022
Zmluva č. FP 112/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov
ZoPD 2022/08
400,00 € Mesto Spišská Nová Ves Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva
LZ 2022/36
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
25. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZoPD 2022/07
3 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Október 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/50
70,00 € Mgr. art. Tatiana Bobeková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Október 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/51
70,00 € Bc. Peter Dekrét Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Október 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/52
70,00 € Marco Manuel Bukovský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Október 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/53
70,00 € Mgr. art. Bohdan Koval Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Darovacia zmluva č. 5/2022
DZ 2022/05
500,00 € Ivan Bobula Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Licenčná zmluva č. 21/2022
LZ 2022/21
0,00 € Ivan Bobula Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Darovacia zmluva č. 6/2022
DZ 2022/06
850,00 € Mgr. Jaroslav Čech Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Licenčná zmluva č. 22/2022
LZ 2022/22
0,00 € Mgr. Jaroslav Čech Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Darovacia zmluva č. 7/2022
DZ 2022/07
1 000,00 € Akad. mal. Marián Hennel Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Licenčná zmluva č. 23/2022
LZ 2022/23
0,00 € Akad. mal. Marián Hennel Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Darovacia zmluva č. 8/2022
DZ 2022/08
400,00 € Alan Hyža Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Licenčná zmluva č. 24/2022
LZ 2022/24
0,00 € Alan Hyža Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Darovacia zmluva č. 9/2022
DZ 2022/09
900,00 € Akad. soch. Otto Korkoš Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi