Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/09
0,00 € Matej Rosmány Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/10
0,00 € Oľga Paštéková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/11
0,00 € Ján Triaška Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/12
0,00 € Zora Rusinová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/13
0,00 € Jozef Pilát Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/14
0,00 € Ján Zelinka Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/15
0,00 € Jarmila Sabová Džuppová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
ZVYP 2022/17
0,00 € Nitrianska galéria Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
21. Júl 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/32
120,00 € PaedDr. Michal Smetanka Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Júl 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/31
110,00 € Bc. Zuzana Suržinová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
23. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-03997
ZoPD 2022/05
7 785,00 € Fond na podporu umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Jún 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
ZVYP 2022/04
0,00 € Oravská galéria Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Jún 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/30
250,00 € Xénia Jarová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Jún 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/29
100,00 € MgA. Klára Eyal Králová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
3. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
LZ 2022/13
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/02
0,00 € Banícke múzeum v Rožňave Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/03
0,00 € Krajská galéria v Prešove Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
27. Máj 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/28
150,00 € PhDr. Edita Vološčuková, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Máj 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/27
400,00 € Grzegorz Palus Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. Máj 2022
Hromadná licenčná zmluva
LZ 2022/12
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi