Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZoVS 2023/03
0,00 € Creative Industry Košice, n.o. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. September 2023
Zmluva o výpožičke č. 13/2023
ZVYP 2023/13
0,00 € Jozef Suchoža Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
16. August 2023
Zmluva o výpožičke č. 14/2023
ZVYP 2023/14
0,00 € Lenka Cisárová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2023
Zmluva o výpožičke č. 6/2023
ZVYP 2023/06
0,00 € Andrej Dúbravský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2023
Zmluva o výpožičke č. 7/2023
ZVYP 2023/07
0,00 € Miloš Boďa Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2023
Zmluva o výpožičke č. 8/2023
ZVYP 2023/08
0,00 € Miroslav Trubač Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2023
Zmluva o výpožičke č. 9/2023
ZVYP 2023/09
0,00 € Edita Vološčuková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2023
Zmluva o výpožičke č. 10/2023
ZVYP 2023/10
0,00 € Andrea Čepiššáková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2023
Zmluva o výpožičke č. 16/2023
ZVYP 2023/16
0,00 € Peter Valiska- Timečko Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2023
Zmluva o výpožičke č. 17/2023
ZVYP 2023/17
0,00 € Vlado Eliáš Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2023
Zmluva o výpožičke č. 18/2023
ZVYP 2023/18
0,00 € Kamil Benetin Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2023
Zmluva o výpožičke č. 19/2023
ZVYP 2023/19
0,00 € Juliana Mrvová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2023
Zmluva o výpožičke č. 20/2023
ZVYP 2023/20
0,00 € Kristýna Španihelová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2023
Zmluva o výpožičke č. 5/2023
ZVYP 2023/21
0,00 € Blažej Baláž Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
14. August 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/55467/004
LZ 2023/10
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
4. August 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/21
30,00 € Mgr. Jana Martavuzová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
4. August 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/22
30,00 € PhDr. Dáša Toporcerová, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
25. Júl 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2023
ZVYP 2023/05
0,00 € Nitrianska galéria Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-04003
ZoPD 2023/05
1 000,00 € Fond na podporu umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Júl 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/20
300,00 € Zbyněk Prokop Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi