Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2022
Komisionárska zmluva
KZ 2022/03
30,00 € Daniela Čarná Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Máj 2022
Komisionárska zmluva
KZ 2022/04
229,50 € ARTINBOX, s.r.o. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Máj 2022
Komisionárska zmluva
KZ 2022/05
100,00 € PaedDr. Rudolf Rabatin Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Máj 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/26
50,00 € Ladislav Vikartovský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/16
150,00 € Rudolf Rabatin Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/17
120,00 € Ing. Emil Labaj Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/18
100,00 € Akad. mal. Zdeněk Jeřábek Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/19
100,00 € Eva Končeková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/20
100,00 € Akad. mal. Marián Hennel Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/21
100,00 € Akad. soch. Imrich Svitana Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/22
100,00 € František Žoldák Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/23
100,00 € Akad. soch. Otto Korkoš Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/24
100,00 € Ivan Bobula Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/25
100,00 € Mgr. art. Anna Fedáková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Apríl 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/15
50,00 € PaedDr. Štefan Šimko Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi