Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2022
Licenčná zmluva č. 31/2022
LZ 2022/31
0,00 € Suzanne Pastor Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
17. Október 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/49
90,00 € Mgr. Ivana Figová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 10/2022
KuZ 2022/10
1 000,00 € Akad. mal. Marián Hennel Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 9/2022
KuZ 2022/09
1 500,00 € Mgr. Jaroslav Čech Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 13/2022
LZ 2022/33
0,00 € Mgr. Jaroslav Čech Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 14/2022
LZ 2022/34
0,00 € Akad. mal. Marián Hennel Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 11/2022
KuZ 2022/11
800,00 € Akad. mal. Eva Končeková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 15/2022
LZ 2022/35
0,00 € Akad. mal. Eva Končeková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 12/2022
KuZ 2022/12
1 000,00 € Akad. soch. Otto Korkoš Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 16/2022
LZ 2022/16
0,00 € Akad. soch. Otto Korkoš Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 13/2022
KuZ 2022/13
700,00 € Ing. Emil Labaj Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 17/2022
LZ 2022/17
0,00 € Ing. Emil Labaj Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 14/2022
KuZ 2022/14
2 000,00 € Mgr. art. Roland Neupauer Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 18/2022
LZ 2022/18
0,00 € Mgr. art. Roland Neupauer Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 15/2022
KuZ 2022/15
1 200,00 € PaedDr. Rudolf Rabatin Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 19/2022
LZ 2022/19
0,00 € PaedDr. Rudolf Rabatin Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 16/2022
KuZ 2022/16
800,00 € František Žoldák Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 8/2022
KuZ 2022/17
1 200,00 € Ivan Bobula Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 20/2022
LZ 2022/20
0,00 € František Žoldák Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 12/2022
LZ 2022/32
0,00 € Ivan Bobula Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi