Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/42
400,00 € MgA. Zuzana Berešová, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. September 2022
Hromadná licenčná zmluva
LZ 2022/15
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. September 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/41
70,00 € Mária Sisková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. September 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/38
200,00 € Zbyněk Prokop Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. September 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/39
200,00 € Robo Kočan Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. September 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/40
400,00 € Peter Machajdík Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-05537
ZoPD 2022/06
1 000,00 € Fond na podporu umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. August 2022
Hromadná licenčná zmluva
LZ 2022/14
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. August 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/36
500,00 € Mgr. art. Mária Vašicová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. August 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/37
500,00 € Vladimíra Hradecká Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/35
110,00 € Drahuša Kvetánová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. August 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/34
50,00 € Mgr. art. Paulína Halasová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/16
0,00 € Roman Zubaľ Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. August 2022
Zmluva o spolupráci
ZoVS 2022/02
600,00 € Človek v ohrození, n. o. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/33
200,00 € Adam Hrušovský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/05
0,00 € Alena Adamíková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/06
0,00 € Mgr. art. Michaela Šuranská Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
2022/02
0,00 € Matúš Kuník Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/07
0,00 € Matej Fabian Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/08
0,00 € Tomáš Klepoch Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi