Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/29
79 764,96 € TZB- komplet, s.r.o. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. November 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/28
300,00 € Mgr. art. Peter Zwiebel, ArtD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
28. November 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/55467/006
LZ 2023/12
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
31. Október 2023
Zmluva o výpožičke č. 11/2023
ZVYP 2023/11
0,00 € Igor Benca Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Október 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/24
1 000,00 € Mgr. Patrik Korinok Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Október 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/25
250,00 € Helmut Bistika Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
24. Október 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/26
200,00 € Mgr. art. Tomáš Cetera Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
24. Október 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/27
200,00 € Mgr. art. Monika Stacho, ArtD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2023
Príkazná zmluva č. 1/2023
PrZ 2023/01
250,00 € Ing. Ján Reľovský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Október 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
zml 2023/04
0,00 € BIOMETRIC spol. s r. o. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
21. September 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/55467/005
LZ 2023/11
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
21. September 2023
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2023/23
300,00 € Tibor Iván Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. September 2023
Zmluva o výpožičke č. 12/2023
ZVYP 2023/12
0,00 € Ján Triaška Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. September 2023
Zmluva o výpožičke č. 15/2023
ZVYP 2023/15
0,00 € Monika Pascoe Mikyšková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZoVS 2023/03
0,00 € Creative Industry Košice, n.o. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. September 2023
Zmluva o výpožičke č. 13/2023
ZVYP 2023/13
0,00 € Jozef Suchoža Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
16. August 2023
Zmluva o výpožičke č. 14/2023
ZVYP 2023/14
0,00 € Lenka Cisárová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2023
Zmluva o výpožičke č. 6/2023
ZVYP 2023/06
0,00 € Andrej Dúbravský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2023
Zmluva o výpožičke č. 7/2023
ZVYP 2023/07
0,00 € Miloš Boďa Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2023
Zmluva o výpožičke č. 8/2023
ZVYP 2023/08
0,00 € Miroslav Trubač Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi