Centrálny register zmlúv

Kysucké múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 14/2023/KM
14/2023/KM
0,00 € MVDr. Magdaléna Vršanská Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 13/2023/KM
13/2023/KM
0,00 € Mária Vaňovcová Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 12/2023/KM
12/2023/KM
0,00 € Dana Červencová Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 11/2023/KM
11/2023/KM
0,00 € Juraj Jančula Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 10/2023/KM
10/2023/KM
0,00 € Helena Mazúrová Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 19/2023/KM
19/2023/KM
0,00 € Janka Šimaljaková Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 18/2023/KM
18/2023/KM
0,00 € Emília Valčuhová Kysucké múzeum
31. Január 2023
Mandátna zmluva č. 20/2023/KM
20/2023/KM
3 110,40 € Safirs, s.r.o. Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 21/2023/KM
21/2023/KM
3 840,00 € Ing. Daniela Sventek Priečková Kysucké múzeum
30. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 08/2023/KM
08/2023/KM
0,00 € Mgr. Janka Latková Kysucké múzeum
26. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
04/2023/KM
8 162,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Kysucké múzeum
26. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
05/2023/KM
50 501,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Kysucké múzeum
26. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
06/2023/KM
6 094,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Kysucké múzeum
26. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
07/2023/KM
21 373,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Kysucké múzeum
19. Január 2023
Zmluva č. 17/2023 o platbe členského príspevku na rok 2023
03/2023/KM
470,00 € Zväz múzeí na Slovensku Kysucké múzeum
13. Január 2023
Zmluva o výpožičke č. 02/2023/KM/ZoV
02/2023/KM/ZoV
0,00 € Západoslovenské múzeum Kysucké múzeum
12. Január 2023
Zmluva o výpožičke č. 01/2023/KM/ZoV
01/2023/KM/ZoV
0,00 € Krajská hvezdáreň v Žiline Kysucké múzeum
10. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-522-05610
225/2022
2 500,00 € Fond na podporu umenia Kysucké múzeum
23. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 25/2022
224/2022
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Kysucké múzeum
22. December 2022
Zmluva o spolupráci č. 09/2022
223/2022
Doplnená
6 000,00 € Obec Zborov nad Bystricou Kysucké múzeum