Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2022
Zmluva o prenájme hnuteľných vecí
Z 017/2022
3 840,00 € Bestrent s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
19. Júl 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Z 021/2022
22 050,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
4. Október 2022
Rámcová dohoda
Z 025/2022
568 982,23 € DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
17. Máj 2022
Rámcová zmluva
Z 016/2022
65 520,00 € G a T, spol. s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. August 2022
Príloha č. 9 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3085
Z 022/2022
0,00 € Galéria Martin, s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. August 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3085
Z 023/2022
350,00 € Galéria Martin, s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
3. November 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Z 027/2022
4 050,00 € Ing. Zuzana Šimšíková, audítor Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
7. November 2022
Zmluva o zákazke
Z 028/2022
1 300,00 € Ing. Zuzana Šimšíková, audítor Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
14. September 2022
Smlouva o výpujčce
Z 024/2022
0,00 € Iveco Czech Republic, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
2. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
Z 014/2022
0,00 € JUDr.Vladimír Záborský Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. November 2022
Poistná zmluva č. 3559008583
Z 029/2022
46 344,96 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. November 2022
Poistná zmluva č. 5519001905
Z 030/2022
441 840,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
30. Máj 2022
Dodatok č. 1 k prílohe č. 3 v Zmluve o službách vo verejnom záujme
Z 019/2022
0,00 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
6. Júl 2022
Rámcová zmluva
Z 020/2022
40 818,00 € Road Service s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
24. Máj 2022
Zmluva o bežnom účte
Z 018/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. November 2022
Dodatok č. 940/CC/21-D1 k Zmluve o úvere č. 940/CC/21
Z 031/2022
600 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. November 2022
Zmluva o budúcej Záložnej zmluve k nehnuteľnostiam č. 940/CC/21-BudZZ1
Z 032/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. November 2022
Záložná zmluva NCRZP č. 940/CC/21-ZZ2
Z 033/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
22. November 2022
Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 940/CC/21-ZZ3
Z 034/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
2. Máj 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
Z 015/2022
0,00 € Stredná priemyselná škola technická Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.