Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
Rámcová dohoda
Z 009/2024
34 575,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
29. Január 2024
Rámcová dohoda
Z 007/2024
3 300 000,00 € SOR Libchavy spol. s r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
25. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave uzatvorenej 20.12.2022
Z 006/2024
222 500,29 € Mesto Vrútky Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
23. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave uzatvorenej 20.12.2022
Z 005/2024
20 205,00 € Obec Lipovec Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
16. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave uzatvorenej 20.12.2022
Z 003/2024
32 328,00 € Obec Turčianske Kľačany Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
16. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave uzatvorenej 20.12.2022
Z 004/2024
20 548,00 € Obec Bystrička Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. Január 2024
Rámcová dohoda
Z 001/2024
57 680,00 € ZET dip s. r. o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
10. Január 2024
Kúpna zmluva
Z 066/2023
41 999,00 € AutoPalace Bratslava Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
9. Január 2024
Rámcová dohoda
Z 002/2024
62 000,00 € CREAT, s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
7. December 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
Z 060/2023
0,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
19. December 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o službách vo verejnom záujme
Z 063/2023
3 670 000,00 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
22. December 2023
Zmluva o zabezpečení prepravy detí a žiakov ,,školskou linkou" z ulíc Na Kameni, Robotnícka a Bambusky
Z 064/2023
33 984,00 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
22. December 2023
Zmluva o zabezpečení prepravy žiakov ,,školskou linkou"
Z 065/2023
25 920,00 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
22. December 2022
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
Z 043/2022
1 200,00 € ECCO Slovakia, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
19. December 2023
Dohoda o uznaní dlhu
Z 062/2023
832 089,42 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
12. December 2023
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
Z 061/223
248 756,10 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
30. November 2023
Nájomná zmluva č. 870650028-4-2023 - NZP
Z 059/2023
9 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
24. November 2023
Darovacia zmluva
Z 058/2023
500,00 € Matka a dieťa Turca, občianske združenie Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
6. November 2023
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve zo dňa 27.09.2021
Z 057/2023
6 048,11 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
23. Október 2023
Kúpna zmluva
Z 055/2023
556 684,55 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.